Oil and Gas
Back to the course catalogue

Alarmreaksjonslag

Course information

Target group:

Personell med ARL funksjon eller tilsvarende førsteinnsatsrolle.

Description:

Only in Norwegian

Kurset gir kursdeltakerne kunnskap om ARL's funksjon og rolle, effektiv kommunikasjon, innholdet i situasjonsrapporter og observasjonsteknikker. Deltakerne lærer også hvordan man slokker mindre branntilløp, samt å utføre livreddende førstehjelp.

Kurset er i hovedsak basert på praktiske øvelser i slukking av brann, bruk av utstyr, slukkemetoder og førstehjelp.

 

Kursinnhold

Brann:
- Funksjon og rolle 
- Observasjonsteknikk 
- Kommunikasjon 
- Situasjonsrapport
- Slokking av branntilløp med håndslokkemateriell 
- Barrierer (tekniske, menneskelige og organisatoriske)

 

Førstehjelp:
- Sirkulasjon / blødninger 
- Hjerte- og lungeredning 
- Brannskader 
- Stans av blødninger
- Hode-, nakke- og ryggskader 
- Transport av skadde 
- Førstehjelp, nye momenter

 

Etter endt undervisning skal kursdeltakerne:
- Kjenne til ARL's funksjon og rolle
- Kunne etablere effektiv kommunikasjon 
- Kjenne til innholdet i en situasjonsrapport 
- Effektivt kunne slokke et mindre branntilløp med en håndslokkemateriell 
- Kjenne til observasjonsteknikker 
- Kunne utføre livreddende førstehjelp

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no