Oil and Gas
Back to the course catalogue

FSE førstehjelp - norsk versjon

Course information

Target group:

Alle som arbeider i lav- og høyspenningsanlegg.

Description:

Kurset er praktisk rettet , og har stor grad av ferdighetstrening innen relevante førstehjelpsemner. FSE førstehjelp gir eleven grunnleggende kunnskaper om livreddende førstehjelp.

Kurset tar opp temaer som den første vurdering av syke og skadde, brann og elektriske skader, bevisstløshet, Stabilt sideleie, hjerte / - lunge redning.

Kurset er i henhold til kravet om praktisk opplæring gitt i § 7 «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – FSE».

 

Kursinnhold

- Varsling 113

- Den første vurdering av syke og skadede

- Den bevisstløse pasient- stabilt sideleie

- Hjertelunge- redning teori og praktiske øvelser

- Termiske brannskader

- Elektriske brannskader

 

 

Course classes Total hits: 1

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Total Safety AS 50 2016-12-14 2016-12-15 09:00 2016-12-15 15:30 Total safety| >10 NOK 1100,-
Total hits: 1

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.