Oil and Gas
Back to the course catalogue

FSE førstehjelp - norsk versjon

Course information

Target group:

Alle som arbeider i lav- og høyspenningsanlegg.

Description:

Kurset er praktisk rettet , og har stor grad av ferdighetstrening innen relevante førstehjelpsemner. FSE førstehjelp gir eleven grunnleggende kunnskaper om livreddende førstehjelp.

Kurset tar opp temaer som den første vurdering av syke og skadde, brann og elektriske skader, bevisstløshet, Stabilt sideleie, hjerte / - lunge redning.

Kurset er i henhold til kravet om praktisk opplæring gitt i § 7 «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – FSE».

 

Kursinnhold

- Varsling 113

- Den første vurdering av syke og skadede

- Den bevisstløse pasient- stabilt sideleie

- Hjertelunge- redning teori og praktiske øvelser

- Termiske brannskader

- Elektriske brannskader

 

 

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.