Oil and Gas
Back to the course catalogue

Ex Sikkerhet og Bevisstgjøring

Course information

Target group:

Prosessoperatører, mekaniske fag, administrativt personell.

Description:

Kurset er for utførende personell som har arbeid som kan påvirke sikkerheten for elektriske anlegg ved bruk av mulige tennkilder

 

Kurset er i hht EN IEC 60079-14, NEK 420, Petroleumsloven, ATEX- Direktivet.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no