Oil and Gas
Back to the course catalogue

G20: Fastmontert hydraulisk kran - med stroppekurs

Course information

Target group:

Kurs for operatører av fastmonterte hydrauliske kraner og arbeidsvinsjer.

Description:

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner. Kurset gir elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte. Etter endt kurs med bestått teoretisk prøve vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis G20 Fastmontert hydrauliske kraner.

Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20. 

Kursinnhold
- G11 stroppekurs (se KOL-001)
- Innledning
- Konstruksjon
- Hydraulikk
- Mekanikk
- Lover / forskrifter / standarder
- Ståltau / vinsj / blokker
- Dokumentasjon
- Sikkerhetsbestemmelser
- Løfteredskap
- Øvingsoppgaver
- Eksamen

Course classes Total hits: 4

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
BIKS AS 33 2024-08-09 2024-08-12 08:00 2024-08-16 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 5 NOK 13000,-
BIKS AS 31 2024-07-26 2024-07-29 08:00 2024-08-02 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 5 NOK 13000,-
BIKS AS 27 2024-06-28 2024-07-01 08:00 2024-07-05 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 5 NOK 13000,-
BIKS AS 25 2024-06-14 2024-06-17 08:00 2024-06-21 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 5 NOK 13000,-
Total hits: 4

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no