Oil and Gas
Back to the course catalogue

Innføring i komplettering og brønnvedlikehold

Course information

Target group:

Personell som i sitt arbeid har bruk for grunnleggende kunnskaper om komplettering og vedlikehold av produksjonsbrønner. Kurset vil være spesielt aktuelt for administrativt personell i stabs- og støttefunksjoner i operatør-, bore-, konsulent- og serviceselskaper, samt plattformsjefer, kontrollromsoperatører, HMS personell og personell innenfor sikkerhet.

Description:

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne kunne redegjøre for oppbyggingen av en produksjonsbrønn og det utstyret som benyttes under en komplettering. Videre skal de kunne beskrive de vanligste brønnproblemer som oppstår, samt redegjøre for hvordan disse kan løses.

 

Kursinnhold

Formasjonsutforskning:

- Seismiske data

- MWD/LWD

 

Kompletteringsstreng design: 

- Produksjonsrør

- Sammenmontering, stålkvalitet, belastninger

- Temperatur

- Trykkforhold i brønnen

- Perforering

- Komplettering i horisontale brønner/flergrensbrønner

 

Kompletteringsvæske design:

- Brønn- og pakningsvæsker, olje- og vannbaserte etc.

- Permeabilitet og viskositet

 

Kompletteringsutstyr:

- Brønnhodet og ventiltreet

- Ventiltreets funksjon på en plattformkomplettert brønn

- Setting av produksjonsrør/liner

- Produksjonsrørspakninger

- Brønnsikringsventiler (SCSSV)

-  Kompenseringsutstyr/ekspansjonsmuffer

- Forankringsprofiler 

 

Kompletteringsutstyr, forts.:

- Glidemuffer

- Sidelommer

- Rørforsterkninger

- Nedre del av produksjonsrøret 

 

Brønnstimulering:

- Sandkontroll/Gassløft

- Kjemiske injeksjonsmetoder/syrebehandling

- Vann- og gassinjeksjon

- Gravel pack 

 

Havbunnskompletterte brønner:

- Lederamme

- Ventiltre

- Brønnhode

- Kontrollsystemet

- Undervannsledninger

- Beskyttelsesstruktur

- Rov/Rot

 

Kabeloperasjoner (wireline): 

- Utstyr og prinsipper 

- Fordeler og begrensninger ved bruk av kabeloperasjoner 

 

Kveilerør  (coiled tubing):

- Utstyr og prinsipper

- Fordeler og begrensninger med operasjoner av kveilerør 

 

Hydraulisk brønnoverhaling (snubbing): 

- Utstyr og prinsipper

- Fordeler og begrensninger innen/med operasjon av hydraulisk brønnoverhaling

 

Kurset kan også arrangeres internt og skreddersys for hver enkelt bedrift.

Course classes Total hits: 1

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Maersk Training 42 2018-10-15 2018-10-16 09:00 2018-10-17 16:00 Maersk Training Norway >10 NOK 9950,-
Total hits: 1

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses