Back to the course catalogue

IWCF Trykkontroll Sertifiseringskurs - Boring - Level 3

Course information

Target group:

Boreledere, assisterende boreledere, boresjefer, assisterende boresjefer, borere og assisterende borere.

Description:

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha repetert de teoretiske kravene som er nødvendig for å kunne bestå IWCF-sertifiseringsprøven.

 

Kursinnhold

De vanligste grunner til kick:

- Det kan skje dersom hullet ikke blir holdt fullt av borevæske

- Pumpe- og suge-effekt under inn- og utkjøring av borestreng

- Effekt av tap av borevæske til formasjon

- Resultat av uriktig egenvekt/densitet av boreslam

- Unormal trykksoner (abnormal formation pressures)

 

Signal som indikerer en kick-situasjon:

- Forandringer ved boreslammet som kan indikere en kick-situasjon

- Betydningen av forandringer i borehastighet samt bruk av d- og dc-eksponent

- Effekt av forandringer i pumpehastighet og trykk

 

Innstengingsprosedyrer:

- Bruk av "diverter" system

- Bruk av utblåsingsventil med styresystem

- Spesielle problemer ved flytende plattformer

- Kick-situasjon ved utkjøring/innkjøring av borestreng

 

Trykkontroll-beregninger:

- Volumberegninger av borehullet

- Trykkgradienter

- Ekvivalent slamdensitet

- "Trip" margin

- "Riser" margin

- Densitet av kick

- Ny slamdensitet

- MAASP (Maximum Allowable Annular Surface Pressure) med hensyn til formasjon, foringsrør eller "BOP" utstyr

- Sammenheng mellom pumpehastighet og sirkulasjonstrykk

 

Utsirkuleringsmetoder:

- "Wait & Weight" metode

- "Driller's" metode

- Volumetrisk metode

 

Trykkontrollskjema

 

Spesielle trykkontrolloperasjoner:

- "Stripping" operasjoner

- Tømming av "riser"

 

Utsirkuleringsproblemer

- "Wash out" ("choke"/dyser)

- Plugget "choke" manifold, "choke" og dyser

- Lekk borestreng

- Pumpeproblemer

- Overskriding av MAASP

- Bruk av barytt- og sementplugger

 

Simulatorkjøring

 

Kurset består av:

- Selvstudium før kursstart

- Undervisning og oppgaveløsninger

- Kurset avsluttes med IWCF-sertifiseringsprøve

Course classes Total hits: 12

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Maersk Training 44 2016-10-27 2016-10-31 09:00 2016-11-04 13:00 Maersk Training Norway 2 NOK 14500,-
Maersk Training 45 2016-11-03 2016-11-07 09:00 2016-11-11 13:00 Maersk Training Norway 3 NOK 14500,-
Maersk Training 46 2016-11-10 2016-11-14 09:00 2016-11-18 13:00 Maersk Training Norway 2 NOK 14500,-
Maersk Training 47 2016-11-17 2016-11-21 09:00 2016-11-25 13:00 Maersk Training Norway 3 NOK 14500,-
Maersk Training 49 2016-12-01 2016-12-05 09:00 2016-12-09 13:00 Maersk Training Norway 3 NOK 14500,-
Maersk Training 50 2016-12-08 2016-12-12 09:00 2016-12-16 13:00 Maersk Training Norway 3 NOK 14500,-
Maersk Training 2 2017-01-05 2017-01-09 09:00 2017-01-13 13:00 Maersk Training Norway 10 NOK 14500,-
Maersk Training 3 2017-01-12 2017-01-16 09:00 2017-01-20 13:00 Maersk Training Norway 10 NOK 14500,-
Maersk Training 4 2017-01-19 2017-01-23 09:00 2017-01-27 13:00 Maersk Training Norway 10 NOK 14500,-
Maersk Training 5 2017-01-26 2017-01-30 09:00 2017-02-03 13:00 Maersk Training Norway 10 NOK 14500,-
Maersk Training 6 2017-02-02 2017-02-06 09:00 2017-02-10 13:00 Maersk Training Norway 10 NOK 14500,-
Maersk Training 7 2017-02-09 2017-02-13 09:00 2017-02-17 13:00 Maersk Training Norway 10 NOK 14500,-
Total hits: 12
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.