Oil and Gas
Back to the course catalogue

IWCF Trykkontroll Sertifiseringskurs - Boring - Level 3

Course information

Target group:

Boreledere, assisterende boreledere, boresjefer, assisterende boresjefer, borere og assisterende borere.

Description:

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha repetert de teoretiske kravene som er nødvendig for å kunne bestå IWCF-sertifiseringsprøven.

 

Kursinnhold

De vanligste grunner til kick:

- Det kan skje dersom hullet ikke blir holdt fullt av borevæske

- Pumpe- og suge-effekt under inn- og utkjøring av borestreng

- Effekt av tap av borevæske til formasjon

- Resultat av uriktig egenvekt/densitet av boreslam

- Unormal trykksoner (abnormal formation pressures)

 

Signal som indikerer en kick-situasjon:

- Forandringer ved boreslammet som kan indikere en kick-situasjon

- Betydningen av forandringer i borehastighet samt bruk av d- og dc-eksponent

- Effekt av forandringer i pumpehastighet og trykk

 

Innstengingsprosedyrer:

- Bruk av "diverter" system

- Bruk av utblåsingsventil med styresystem

- Spesielle problemer ved flytende plattformer

- Kick-situasjon ved utkjøring/innkjøring av borestreng

 

Trykkontroll-beregninger:

- Volumberegninger av borehullet

- Trykkgradienter

- Ekvivalent slamdensitet

- "Trip" margin

- "Riser" margin

- Densitet av kick

- Ny slamdensitet

- MAASP (Maximum Allowable Annular Surface Pressure) med hensyn til formasjon, foringsrør eller "BOP" utstyr

- Sammenheng mellom pumpehastighet og sirkulasjonstrykk

 

Utsirkuleringsmetoder:

- "Wait & Weight" metode

- "Driller's" metode

- Volumetrisk metode

 

Trykkontrollskjema

 

Spesielle trykkontrolloperasjoner:

- "Stripping" operasjoner

- Tømming av "riser"

 

Utsirkuleringsproblemer

- "Wash out" ("choke"/dyser)

- Plugget "choke" manifold, "choke" og dyser

- Lekk borestreng

- Pumpeproblemer

- Overskriding av MAASP

- Bruk av barytt- og sementplugger

 

Simulatorkjøring

 

Kurset består av:

- Selvstudium før kursstart

- Undervisning og oppgaveløsninger

- Kurset avsluttes med IWCF-sertifiseringsprøve

Course classes Total hits: 5

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Maersk Training 48 2017-11-23 2017-11-27 09:00 2017-12-01 13:00 Maersk Training Norway 6 NOK 17750,-
Maersk Training 49 2017-11-30 2017-12-04 09:00 2017-12-08 13:00 Maersk Training Norway 4 NOK 17750,-
Maersk Training 2 2018-01-04 2018-01-08 09:00 2018-01-12 13:00 Maersk Training Norway 8 NOK 17750,-
Maersk Training 4 2018-01-18 2018-01-22 09:00 2018-01-26 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17750,-
Maersk Training 5 2018-01-25 2018-01-29 09:00 2018-02-02 13:00 Maersk Training Norway 8 NOK 17750,-
Total hits: 5

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.