Oil and Gas
Back to the course catalogue

IWCF Trykkontroll Sertifiseringskurs - Boring - Level 3

Course information

Target group:

Boreledere, assisterende boreledere, boresjefer, assisterende boresjefer, borere og assisterende borere.

Description:

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha repetert de teoretiske kravene som er nødvendig for å kunne bestå IWCF-sertifiseringsprøven.

 

Kursinnhold

De vanligste grunner til kick:

- Det kan skje dersom hullet ikke blir holdt fullt av borevæske

- Pumpe- og suge-effekt under inn- og utkjøring av borestreng

- Effekt av tap av borevæske til formasjon

- Resultat av uriktig egenvekt/densitet av boreslam

- Unormal trykksoner (abnormal formation pressures)

 

Signal som indikerer en kick-situasjon:

- Forandringer ved boreslammet som kan indikere en kick-situasjon

- Betydningen av forandringer i borehastighet samt bruk av d- og dc-eksponent

- Effekt av forandringer i pumpehastighet og trykk

 

Innstengingsprosedyrer:

- Bruk av "diverter" system

- Bruk av utblåsingsventil med styresystem

- Spesielle problemer ved flytende plattformer

- Kick-situasjon ved utkjøring/innkjøring av borestreng

 

Trykkontroll-beregninger:

- Volumberegninger av borehullet

- Trykkgradienter

- Ekvivalent slamdensitet

- "Trip" margin

- "Riser" margin

- Densitet av kick

- Ny slamdensitet

- MAASP (Maximum Allowable Annular Surface Pressure) med hensyn til formasjon, foringsrør eller "BOP" utstyr

- Sammenheng mellom pumpehastighet og sirkulasjonstrykk

 

Utsirkuleringsmetoder:

- "Wait & Weight" metode

- "Driller's" metode

- Volumetrisk metode

 

Trykkontrollskjema

 

Spesielle trykkontrolloperasjoner:

- "Stripping" operasjoner

- Tømming av "riser"

 

Utsirkuleringsproblemer

- "Wash out" ("choke"/dyser)

- Plugget "choke" manifold, "choke" og dyser

- Lekk borestreng

- Pumpeproblemer

- Overskriding av MAASP

- Bruk av barytt- og sementplugger

 

Simulatorkjøring

 

Kurset består av:

- Selvstudium før kursstart

- Undervisning og oppgaveløsninger

- Kurset avsluttes med IWCF-sertifiseringsprøve

Course classes Total hits: 24

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Maersk Training 22 2018-05-24 2018-05-28 09:00 2018-06-01 13:00 Maersk Training Norway AS -1 NOK 17750,-
Maersk Training 23 2018-05-31 2018-06-04 09:00 2018-06-08 13:00 Maersk Training Norway AS 6 NOK 17750,-
Maersk Training 24 2018-06-07 2018-06-11 09:00 2018-06-15 13:00 Maersk Training Norway AS 6 NOK 17750,-
Maersk Training 25 2018-06-14 2018-06-18 09:00 2018-06-22 13:00 Maersk Training Norway AS 8 NOK 17750,-
Maersk Training 26 2018-06-21 2018-06-25 09:00 2018-06-29 13:00 Maersk Training Norway AS 8 NOK 17750,-
Maersk Training 32 2018-08-02 2018-08-06 09:00 2018-08-10 13:00 Maersk Training Norway AS 8 NOK 17750,-
Maersk Training 33 2018-08-02 2018-08-13 09:00 2018-08-17 13:00 Maersk Training Norway AS 8 NOK 17750,-
Maersk Training 34 2018-08-16 2018-08-20 09:00 2018-08-24 13:00 Maersk Training Norway AS 8 NOK 17750,-
Maersk Training 35 2018-08-23 2018-08-27 09:00 2018-08-31 13:00 Maersk Training Norway AS 8 NOK 17750,-
Maersk Training 36 2018-08-30 2018-09-03 09:00 2018-09-07 13:00 Maersk Training Norway AS 8 NOK 17750,-
Maersk Training 37 2018-09-06 2018-09-10 09:00 2018-09-14 13:00 Maersk Training Norway AS 7 NOK 17750,-
Maersk Training 38 2018-09-13 2018-09-17 09:00 2018-09-21 13:00 Maersk Training Norway AS 8 NOK 17750,-
Maersk Training 39 2018-09-20 2018-09-24 09:00 2018-09-28 13:00 Maersk Training Norway AS 8 NOK 17750,-
Maersk Training 40 2018-09-27 2018-10-01 09:00 2018-10-05 13:00 Maersk Training Norway AS 7 NOK 17750,-
Maersk Training 42 2018-10-11 2018-10-15 09:00 2018-10-19 13:00 Maersk Training Norway AS 8 NOK 17750,-
Maersk Training 43 2018-10-18 2018-10-22 09:00 2018-10-26 11:00 Maersk Training Norway AS 8 NOK 17750,-
Maersk Training 44 2018-10-25 2018-10-29 09:00 2018-11-02 13:00 Maersk Training Norway AS 8 NOK 17750,-
Maersk Training 45 2018-11-01 2018-11-05 09:00 2018-11-09 13:00 Maersk Training Norway AS 8 NOK 17750,-
Maersk Training 46 2018-11-08 2018-11-12 09:00 2018-11-16 13:00 Maersk Training Norway AS 8 NOK 17750,-
Maersk Training 47 2018-11-15 2018-11-19 09:00 2018-11-23 13:00 Maersk Training Norway AS 8 NOK 17750,-
Total hits: 24
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.