Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Course information

Target group:

Sokkelarbeidende personell.

Description:

Kursets hensikt er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.

 

Kursinnhold

Ved fullført kurs, skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om:

- HMS kultur

- Forebygging av arbeidsulykker

- Bruk av relevante brann-/redningsutstyr

- Livreddende førstehjelp

- Kollektive evakueringsmidler

- Riktig bruk av redningsdrakt med pustelunge

- Helikopterevakuering (HUET)

 

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet HMS-kultur, samt forståelse for det sosiale- og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid.

 

Kurset er gyldig i 48 måneder.

Course classes Total hits: 17

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Sots 11 2017-03-10 2017-03-13 2017-03-17 Stavanger NOK 12500,-
Nosefo 11 2017-03-13 2017-03-14 2017-03-17 Tau NOK 15200,-
Nosefo 12 2017-03-19 2017-03-20 2017-03-23 Bergen NOK 15200,-
Nosefo 17 2017-04-23 2017-04-24 2017-04-27 Bergen NOK 15200,-
Sots 17 2017-04-21 2017-04-24 2017-04-28 Stavanger NOK 12500,-
Sots 19 2017-05-05 2017-05-08 2017-05-12 Stavanger NOK 12500,-
Nosefo 19 2017-05-08 2017-05-09 2017-05-12 Tau NOK 15200,-
Nosefo 22 2017-05-28 2017-05-29 2017-06-01 Bergen NOK 15200,-
Sots 24 2017-06-09 2017-06-12 2017-06-16 Stavanger NOK 12500,-
Nosefo 25 2017-06-18 2017-06-19 2017-06-22 Bergen NOK 15200,-
Sots 26 2017-06-23 2017-06-26 2017-06-30 Stavanger NOK 12500,-
Sots 26 2017-06-23 2017-06-26 2017-06-30 Stavanger NOK 12500,-
Nosefo 27 2017-07-02 2017-07-03 2017-07-06 Bergen NOK 15200,-
Nosefo 33 2017-08-13 2017-08-14 2017-08-17 Bergen NOK 15200,-
Nosefo 38 2017-09-17 2017-09-18 2017-09-21 Bergen NOK 15200,-
Nosefo 43 2017-10-22 2017-10-23 2017-10-26 Bergen NOK 15200,-
Nosefo 48 2017-11-26 2017-11-27 2017-11-30 Bergen NOK 15200,-
Total hits: 17
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.