Back to the course catalogue

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Course information

Target group:

Sokkelarbeidende personell.

Description:

Kursets hensikt er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.

 

Kursinnhold

Ved fullført kurs, skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om:

- HMS kultur

- Forebygging av arbeidsulykker

- Bruk av relevante brann-/redningsutstyr

- Livreddende førstehjelp

- Kollektive evakueringsmidler

- Riktig bruk av redningsdrakt med pustelunge

- Helikopterevakuering (HUET)

 

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet HMS-kultur, samt forståelse for det sosiale- og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid.

 

Kurset er gyldig i 48 måneder.

Course classes Total hits: 6

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Sots 45 2016-11-04 2016-11-07 2016-11-11 Stavanger NOK 12500,-
Nosefo 47 2016-11-20 2016-11-21 2016-11-24 Tau NOK 15200,-
Sots 47 2016-11-18 2016-11-21 2016-11-25 Stavanger NOK 12500,-
Nosefo 48 2016-11-27 2016-11-28 2016-12-01 Bergen NOK 15200,-
Sots 49 2016-12-02 2016-12-05 2016-12-09 Stavanger NOK 12500,-
Sots 49 2016-12-02 2016-12-05 2016-12-09 Stavanger NOK 12500,-
Total hits: 6
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.