Oil and Gas
Back to the course catalogue

Skadestedslederkurs

Course information

Target group:

Not set

Description:

Kursets hensikt er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på skadested ved en aktuell beredskapssituasjon, samt å være bindeledd mellom den sentrale beredskapsledelsen på innretningen for å redde og trygge menneskers liv og helse, begrense skader på miljø og sikre materielle verdier.

Course classes Total hits: 3

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Falck Nutec AS 23 2018-06-03 2018-06-06 2018-06-08 Falck Nutec Kristiansand NOK 16300,-
Falck Nutec AS 34 2018-08-19 2018-08-22 2018-08-24 Falck Nutec Kristiansand NOK 16300,-
Falck Nutec AS 42 2018-10-14 2018-10-17 2018-10-19 Falck Nutec Kristiansand NOK 16300,-
Total hits: 3

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.