Oil and Gas
Back to the course catalogue

Skadestedslederkurs

Course information

Target group:

Not set

Description:

Kursets hensikt er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på skadested ved en aktuell beredskapssituasjon, samt å være bindeledd mellom den sentrale beredskapsledelsen på innretningen for å redde og trygge menneskers liv og helse, begrense skader på miljø og sikre materielle verdier.

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.