Back to the course catalogue

Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs

Course information

Target group:

Livbåtførere.

Description:

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs. hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen.

 

Kursinnhold

- Klargjøre sliskelivbåt for evakuering

- Organisere og lede ombordstigning

- Sjøsette livbåt

- Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering

- Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet

 

Kurset er gyldig i 24 måneder.

Course classes Total hits: 2

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Nosefo 47 2016-11-20 2016-11-21 2016-11-24 Tau NOK 18500,-
Nosefo 51 2016-12-18 2016-12-19 2016-12-22 Tau NOK 18500,-
Total hits: 2

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.