Oil and Gas
Back to the course catalogue

Pakking, sikring og transport av last (NOG´s retningslinje 116) - modul O-2.6

Course information

Target group:

Personell som leder, koordinerer og arbeider med pakking, sikring og transport av last.

Description:

Kursinnhold:

Modul O-2.6

- 6 timer teori

- 13 timer praksis

- 5 timer Eksamen/evaluering

 

Følgende blir bl.a gjennomgått:

Teori:

- Årsaker til uønskede hendelser

- Avviksrapportering

- Risikovurdering og risikostyring

- Barrierer

- Arbeidsmiljøloven

- Vegtrafikkloven

- Forskrift om Bruk av kjøretøy

- Norsk olje og gass - retningslinje 116

- Bruk av personlig verneutstyr

- Ulike typer lastbærere, konstruksjon, funksjon og virkemåte

- Valg av lastbærere

- Brukerkontroll av lastebærere, kriterier for bruk

- Planlegging av innlastning

- Festepunkter i lastebærere

- Krefter man sikrer lasten for

- Teoretisk eksamen

 

Praksis:

- Korrekt bruk av personlig verneutstyr

- Egen og andres sikkerhet

- Typeopplæring på truck, inkl. relevant tilleggsutstyr

- Gjennomføre brukerkontroll av lastebærere

- Sikring av last til paller

- Planlegge innlasting og sikring av ulike typer last i ulike typer lastbærere,

   inkl. bil/transportflak/tralle

- Funksjon av lastsikringsutstyr, som fiber og kjetting

- Bruk av lastsikringsutstyr, barriere og avstemplingsmateriell

- Kontroll av lastsikringsutstyr

- Gjennomføre innlasting og lastsikring av ulike typer last i forskjellige        lastbærere

- Bruk av ulike hjelpeverktøy

- Praktisk eksamen

 

Eksamen/Evaluering:

- Avsluttende prøver gjennomføres selvstendig og uten hjelpemidler.

Course classes Total hits: 11

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
BIKS AS 49 2024-11-29 2024-12-02 08:00 2024-12-04 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 6 NOK 15200,-
BIKS AS 47 2024-11-15 2024-11-18 08:00 2024-11-20 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 6 NOK 15200,-
BIKS AS 46 2024-11-08 2024-11-11 08:00 2024-11-13 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 6 NOK 15200,-
BIKS AS 44 2024-10-25 2024-10-28 08:00 2024-10-30 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 2 NOK 15200,-
BIKS AS 43 2024-10-18 2024-10-21 08:00 2024-10-23 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 2 NOK 15200,-
BIKS AS 41 2024-10-04 2024-10-09 08:00 2024-10-11 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 2 NOK 15200,-
BIKS AS 39 2024-09-19 2024-09-23 08:00 2024-09-25 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 6 NOK 15200,-
BIKS AS 37 2024-09-07 2024-09-11 08:00 2024-09-13 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 2 NOK 15200,-
BIKS AS 35 2024-08-23 2024-08-26 08:00 2024-08-28 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 2 NOK 15200,-
BIKS AS 32 2024-08-02 2024-08-05 08:00 2024-08-07 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 2 NOK 15200,-
BIKS AS 25 2024-06-14 2024-06-17 08:00 2024-06-19 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg Full NOK 15200,-
Total hits: 11
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no