Oil and Gas
Back to the course catalogue

Samfunnsansvar - CSR

Course information

Target group:

Alle ansatte

Description:

Dette kurset gir en oversikt over felles bærekraftverdier for bedrifter og identifiserer de sosiale og miljømessige aspektene i tillegg til ledelsesaspektene som selskaper bør ta hensyn til i alle operasjoner. Kurset identifiserer også menneskerettigheter som står i fare for å brytes i arbeidsmiljøet, og du vil bli bevisst på den globale forekomsten av moderne slaveri. I løpet av kurset vil du bli bedt om å ta dine egne valg i relevante dilemmaer som involverer miljøkriminalitet, korrupsjon og brudd på arbeidsrettigheter.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.