Oil and Gas
Back to the course catalogue

Stillaskurs 2-5 meter – Teori og praksis

Course information

Target group:

Not set

Description:

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-2, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over to meter. Kurset gir grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

– forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
– kontroll av stillas
– sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
– tillatte belastninger
– kontroll av stillas

Course classes Total hits: 4

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Trygg Kurs AS 10 2024-03-03 2024-03-05 2024-03-06 Asker 10 NOK 4500,-
Trygg Kurs AS 23 2024-06-02 2024-06-04 2024-06-05 Asker 10 NOK 4500,-
Trygg Kurs AS 39 2024-09-22 2024-09-24 2024-09-25 Asker 10 NOK 4500,-
Trygg Kurs AS 46 2024-11-10 2024-11-12 2024-11-13 Asker 10 NOK 4500,-
Total hits: 4

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no