Oil and Gas
Back to the course catalogue

Flensearbeid Grunnkurs NS-EN 1591-4 (Sertifisering)

Course information

Target group:

Hensikten med kurset er å gi nødvendig kompetanse, slik at kunnskap og ferdighet, til utførende ansvarlig person som skal demontere, montere og for spenne bolter er ihht NS EN 1591-4 kapittel 8.

Description:

Kurset består av klasseromsundervisning og praktiske oppgaver der hydrauliske vri og strekkverktøy samt momentnøkkel blir gjennomgått.

Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen med sensor. 

Kursinnhold:
Kurset tar for seg følgende tabeller i EN1591-4:2013:
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 10.

Hovedoppgavene under opplæringen vil være:
- Hva skjer når du tiltrekker bolter og muttere
- Pakninger / tetningsringer – Typer og applikasjoner og installasjon
- Flenstetningspor / overflateruhet
- Rett montering av flensforbindelser
- Smøremiddel på bolter og mutter
- Sikker bolt last verdi for bolten
- Viktigheten av den gjenværende bolt lasten
- Metoder for bolt opptrekking
- Manuelt vri verktøy
- Hydrauliske muttertrekkere
- Hydraulisk strekkverktøy
- Typer flenser
- Rør detaljer
- Prosedyrer og rapportering
- Skjeve forbindelser (ikke parallelle flenser)

Praktiske opplysninger:

Oppmøte adresse kurs; IKM Kurs og kompetansesenter,

Ljosheimvegen 16, N-4051 Sola

Avbestilling
Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes Kunden med full pris. En kunde kan endre på hvem som deltar på kurset til en dag før kursstart uten at kursavgiften økes.
Ved sykdomsfrafall må gyldig legeerklæring fremvises for at kursavgiften skal bortfalle.Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

Tidspunkt
Spesifisert oppstart- og avslutningstid gjelder for alle dagene. Vi presiserer at folk må være på tiden.

Tekniske forespørsler angående kurssenteret

Har du behov for å få svar på tekniske spørsmål rundt vårt kurssenter eller kurs tilbud utover det som ligger tilgjengelig på www.ikm.no/kurs/ vennligst ta kontakt med vår senior kursleder, Kjell Tjetland (e-post: kjell.tjetland@IKM.no, mobil: 47027472).

-------

For kursforespørsel og påmelding

Send en e-post: ikmtesting@trainingportal.no

Course classes Total hits: 2

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
IKM Testing AS 23 2022-06-06 2022-06-07 08:30 2022-06-10 15:30 IKM Testing Kurssenter 3 NOK 11000,-
IKM Testing AS 24 2022-06-12 2022-06-13 16:00 2022-06-15 22:00 IKM Testing AS Kurssenter 6 NOK 11000,-
Total hits: 2

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no