Oil and Gas
Back to the course catalogue

Scaffolding course (over 9 meters)

Course information

Target group:

Not set

Description:

Du må ha gjennomført stillaskurs del 1 før dette kurset. 

Dette kurset er bygget på krav i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17, som omhandler montering, demontering og endring av stillas.
Forskriften krever opplæring for ulike stillashøyder:
-2-5 meter: 7,5 timer teori og 7,5 timer praksis
-5-9 meter: 15 timer teori og 15 timer praksis
-Over 9 meter: 36 timer teori og 72 timer praksis.

Dette kurset forutsetter at du har gjennomført stillaskurs del1. Til sammen dekker disse kursene kravene til teoretisk opplæring for stillas over til 9 meter, og tilsvarer kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 -17-4 om teoretisk opplæring.
I tillegg er det krav om 72 timer praktisk opplæring under tilsyn av kvalifisert person, ref Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 - 17-4.

Kursinnhold:
-Innledning
-Risiko ved arbeid i høyden
-Montering, endring og demontering
-Rør og kobling
-Vindkrefter, beregning for vindkrefter og forankring
-Sikkert arbeid i høyden, risikovurdering og fallsikring
-Diverse stillaskonstruksjoner
-Beregninger

 

Dersom du har gjennomført stillasopplæring (teorikurs) - og kan dokumentere nødvendig praksis i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid §§17-2, 17-3 og 17-4 - kan du bestille stillasbevis.

 

Klikk her for informasjon: https://www.eba.no/stillasbevis/

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no