Oil and Gas
Back to the course catalogue

Flensearbeid 1 dag Repetisjon / Resertifisering NS EN 1591-4

Course information

Target group:

Not set

Description:

Hensikten med kurset er å repetere grunnleggende kunnskaper og ferdighet, til utførende ansvarlig person som skal demontere, montere og for spenne bolter i henhold til NS EN 1591-4 kapittel 8

Praktisk informasjon:
Re sertifiseringen er basert på 1 dag og består av klasseromsundervisning og praktiske oppgaver
Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen med sensor.
Etter man har bestått teoretisk og praktisk eksamen er man sertifisert for nye 5 år men følgende punkter må i varetas for at det skal vare ut 5 års perioden:
- Sertifisert personell skal ikke ha hatt avbrudd i arbeid med bolte arbeid for en periode på over seks måneder.
- Ved utførelse av arbeid på boltede forbindelser, skal det ikke foreligge noen grunn til å stille spørsmål om den faglige kompetansen til sertifisert personell.    - Hvis disse vilkårene ikke oppfylles, skal sertifiseringen trekkes tilbake.
 

Kursinnhold:
Kurset tar for seg følgende tabeller i EN1591-4:2013:
1, 2, 3, 6, 7, 8 og 9.

Praktiske opplysninger:

Oppmøte adresse kurs; IKM Kurs og kompetansesenter, Ljosheimvegen 16, N-4051 Sola

Tidspunkt

Kurset starter kl. 08:30 og varer til kl. 15:30

Avbestilling

Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes Kunden med full pris. En kunde kan endre på hvem som deltar på kurset til en dag før kursstart uten at kursavgiften økes.Ved sykdomsfrafall må gyldig legeerklæring fremvises for at kursavgiften skal bortfalle.Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

Tekniske forespørsler angående kurssenteret:

Har du spørsmål utover det som ligger tilgjengelig på www.ikm.no/kurs/  vennligst ta kontakt med vår senior kursleder, Kjell Tjetland (e-post; kjell.tjetland@ikm.no, mobil: 4702 7472).

 

Course classes Total hits: 5

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
IKM Testing AS 8 2022-02-23 2022-02-24 08:30 2022-02-24 15:30 IKM Testing AS, Kurssenter 3 NOK 3000,-
IKM Testing AS 12 2022-03-23 2022-03-24 08:30 2022-03-24 15:30 IKM Testing Kurssenter 6 NOK 3000,-
IKM Testing AS 16 2022-04-20 2022-04-21 08:30 2022-04-21 15:30 IKM Testing Kurssenter 6 NOK 3000,-
IKM Testing AS 18 2022-05-04 2022-05-05 08:30 2022-05-05 15:30 IKM Testing Kurssenter 6 NOK 3000,-
IKM Testing AS 24 2022-06-15 2022-06-16 08:30 2022-06-16 15:30 IKM Testing Kurssenter 6 NOK 3000,-
Total hits: 5

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.