Oil and Gas
Back to the course catalogue

NOV31002S Certification - Operator - G5 Retraining Verification of Competence (Norwegian)

Course information

Target group:

Kranførere som skal vedlikeholde sin kompetanse som kranfører.

Description:

Kurset er obligatorisk retraining i henhold til NORSOK R003.

Vi benytter vår DNV GL klasse A og P kransimulator og klasseromsundervisning. Klasse P simulatoren representerer en fullverdig Moldekran, sammen med komplett maskinrom tilbyr vi en unik opplæring. 

Etter bestått kurs vil deltagerne ha god kunnskap om kranens sikkerhetssystemer og bruksbegrensninger. 

Hensikten med kurset er å verifisere at kranoperatører har nok teoretisk og praktisk kunnskap i sikker bruk av offshore kran. Dette for å hindre uønskede hendelser under løfteoperasjoner med offshorekran.

Målsetningen med opplæringen er å gi en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretisk og praktisk forståelse for å sikre arbeidsoperasjoner/nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell/ulykker kan unngås. 


Kursinnhold: 

- Diskutere ulykker knyttet til løfte- og håndteringsoperasjoner 
- Forklare standard arbeidsprosedyrer for kranførere i Norge
- Demonstrere riktig bruk av simulator utstyr
- Demonstrere riktig løfteoperasjoner under varierende forhold
- Demonstrere kritiske løfteoperasjoner ferdigheter
- Demonstrere riktig bruk av offshorekran sikkerhetssystemer
- Demonstrere passende reaksjon på ulike kranhendelser
- Demonstrere riktig løfting av personell 

 

 

Course classes Total hits: 23

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
National Oilwell Varco Norway 23 2018-05-28 2018-06-04 2018-06-06 Kristiansand Full NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 26 2018-06-18 2018-06-25 2018-06-27 Kristiansand Full NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 27 2018-06-25 2018-07-02 2018-07-04 Kristiansand 3 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 32 2018-07-30 2018-08-06 2018-08-08 Kristiansand 3 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 34 2018-08-13 2018-08-20 10:00 2018-08-22 15:00 Kristiansand 3 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 35 2018-08-20 2018-08-27 2018-08-29 Kristiansand 1 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 35 2018-08-22 2018-08-29 10:00 2018-08-31 15:00 Kristiansand 3 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 37 2018-09-03 2018-09-10 2018-09-12 Kristiansand 1 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 37 2018-09-05 2018-09-12 10:00 2018-09-14 15:00 Kristiansand 3 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 38 2018-09-10 2018-09-17 2018-09-19 Kristiansand 3 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 39 2018-09-17 2018-09-24 10:00 2018-09-26 15:00 Kristiansand 3 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 40 2018-09-24 2018-10-01 10:00 2018-10-03 15:00 Kristiansand 3 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 41 2018-10-01 2018-10-08 2018-10-10 Kristiansand 3 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 42 2018-10-08 2018-10-15 10:00 2018-10-17 15:00 Kristiansnad 3 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 43 2018-10-15 2018-10-22 10:00 2018-10-24 15:00 Kristiansand 3 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 44 2018-10-22 2018-10-29 2018-10-31 Kristiansand 3 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 45 2018-10-29 2018-11-05 2018-11-07 Kristiansand 3 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 46 2018-11-05 2018-11-12 10:00 2018-11-14 15:00 Kristiansand 3 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 47 2018-11-12 2018-11-19 2018-11-21 Kristiansand 3 NOK 19900,-
National Oilwell Varco Norway 48 2018-11-19 2018-11-26 10:00 2018-11-28 15:00 Kristiansand 3 NOK 19900,-
Total hits: 23
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.