Oil and Gas
Back to the course catalogue

Konsekvensutredning / «Environmental Impact Assessment (EIA)»

Course information

Target group:

Alt personell i olje- og gassindustrien

Description:

Hensikten med kurset er å gi en innføring i prosessen knyttet til en konsekvensutredning/«Environmental Impact Assessment (EIA)».

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Prosessen knyttet til en konsekvensutredning
- Gjeldende lover og krav knyttet til en konsekvensutredning
- Prosjekter hvor en konsekvensutredning kreves
- Krav til revidering av en gjeldende konsekvensutredning
- Stadier i en konsekvensutredning
- Hvilke typer konsultasjoner som bør iverksettes
- Områder som bør vurderes nøye for potensiell miljøpåvirkning
- Tidsrammer for å gjennomføre en konsekvensutredning

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.