Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til flenser og pakninger

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å introdusere ulike typer flenser og pakninger og deres funksjon.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Viktigheten av å ha sikre mekaniske forbindelser
- Hva som menes med en mekanisk forbindelse
- Ulike typer flenser og flenforbindelser
- Funksjon og hensikt med flenser
- Ulike typer pakninger
- Funksjon og hensikt med pakninger
- Hvordan velge egnet flensforbindelse
- Vanlige flens- og pakningstyper
- Korrekt installasjon og montering av flenser og pakninger
- Prinsipper for momenttiltrekking med håndverktøy
- Prinsippene for hydraulisk tiltrekking
- Kontroll og etterarbeid

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.