Oil and Gas
Back to the course catalogue

Frakobling av strømningsrør

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over trinnene involvert i prosessen med å koble fra strømningsrør.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Ulike typer strømningsrør
- Bruken av strømningsrør
- Komponenter i typiske koblinger for strømningsrør
- Trinnene involvert i frakobling av strømningsrør
- Potensielle farer i forbindelse med frakobling av strømningsrør

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.