Oil and Gas
Back to the course catalogue

Bruk av kjemikalier i boring og brønnoperasjoner

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å øke bevisstheten rundt bransjens beste praksis for arbeid med kjemikalier i offshore bore- og brønnoperasjoner.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hensikten med bruk av kjemikalier i olje- og gassindustrien
- Gjeldende lover og krav til bruk av kjemikalier i olje- og gassindustrien
- Eksempler på hvilke typer kjemikalier som vanligvis brukes i bore- og brønnoperasjoner
- Sikkerhetsdatablad og merking
- Potensielle farer i forbindelse med bruk av kjemikalier og kompenserende tiltak for å redusere risiko
- Bruk av personlig verneutstyr ved arbeid med kjemikalier
- Håndtering av kjemisk utslipp

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.