Oil and Gas
Back to the course catalogue

Psykososialt arbeidsmiljø

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over temaet «Psykososialt arbeidsmiljø».

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva som menes med et psykososialt arbeidsmiljø
- Eksempler på områder som kan påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet
- Hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet kan påvirke fysisk og psykisk helse

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.