Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til hydraulikk

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en introduksjon til hydrauliske systemer innen olje- og gassindustrien.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Gi en oversikt over grunnleggende hydrauliske systemer
- Hydrauliske systemer som vanligvis brukes i olje- og gassindustrien
- Funksjon av hydrauliske systemer
- Potensielle farer forbundet med hydrauliske systemer
- Hvordan reduserer farer knyttet til bruk av hydrauliske systemer

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.