Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til fakkelsystemet

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over fakkel systemet.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Formålet med fakling
- Kildene til fakling
- Viktigheten av å redusere fakling
- De miljømessige konsekvensene knyttet til fakling
- Nødsituasjoner med fakling
- Hvordan giftige gasser kan påvirkes av fakling
- Design og drift av fakkelsystemet
- Flare drums
- Utforming av fakkeltipp
- Oppstart av fakkelsystemer

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.