Oil and Gas
Back to the course catalogue

Brønnintegritet - prinsipper

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å vise hvorfor brønnintegritet er viktig for å ivareta trygge og sikre operasjoner.

 

Kursinnhold:
- Introduksjon til brønnintegritet
- Brønnkategorisering og brønnbarrierer
- Brønndesign og sementering
- Brønnintegritet og menneskelige faktorer

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.