Oil and Gas
Back to the course catalogue

Gassdeteksjon og måling

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi informasjon om typiske gasser innenfor olje- og gassindustrien og hvordan disse gassene kan oppdages og måles.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Brannfarlige gasser som finnes i olje- og gassindustrien
- Giftige gasser som kan finnes i olje- og gassindustrien
- Hvordan detektere brannfarlige og giftige gasser
- Faste brann- og gassdeteksjonssystemer
- Bærbare gassdeteksjonssystemer
- Måling av brennbare gasser
- Måling av ikke-brennbare gasser
- Måling av giftige gasser

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.