Oil and Gas
Back to the course catalogue

Trykkluft som pusteluft

Course information

Target group:

Personell som skal bruk trykkluft som pusteluft. Kurset anbefales også til personell som er ansvarlig for pusteluft.

Description:

Only in Norwegian

Hovedformålet med kurset er å skape gode holdninger til bruk av riktig verneutstyr, og forhindre at liv og helse går tapt.


Etter kurset skal deltakerne kunne:
- Kjenne til virkemåte og oppbygningen til ulike typer pusteluftkompressorer og pusteluftsystem
- Kjenne til hvilke bestanddeler sikker pusteluft inneholder
- Bruke åndedrettsvern på en trygg og sikker måte
- Utføre daglig renhold/vedlikehold på hodesett og bæresele
- Kjennskap til forskrift 706, kap. 10 og standardene NS-EN-14593, NS-EN 14594 og EN 12021
- Kjenne til kvalitetssikring av pusteluft, målemetoder og utstyr
- Kjenne til hvilke flasker, seler og hodesett som brukes til pusteluft
- Kjenne til farer og utfordringer ved arbeid i miljøer uten sikker pusteluft, og vite hva han/hun selv kan gjøre for å ivareta egen sikkerhet

Kurset inneholder oppgaver og praktiske øvelser.

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no