Renewables

Course catalogue

Category

Course type

Course provider

Reset
  • Westcon Løfteteknikk AS
hits
14
Course code: KOL-012
Course type: Classroom course
Duration: 1 day / 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 3800,-

Hensikten med kurset er å gi opplæring av riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr og bruk av redningsutstyr. Kurset gir kandidaten opplæring i hvordan de skal gjøre seg kjent med vedlikeholdsrutiner og produsentens bruksanvisning slik at fallsikrings- og redningsutstyr brukes på en riktig og sikker måte.

Leksjon 1 i Mod. O-2.2 og siste punkt i leksjon 2 i Mod. O-3.2


Kursinnhold
- Innledning
- Regelverk, standarder og retningslinjer
- Risikovurdering og risikohåndtering
- Konsekvenser av et fall i fallsikringsutstyr
- Kjennskap og ferdigheter til relevante typer fallsikringssystem, utstyr og metoder
- Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
- Skriftlig prøve

This course is only available in Norwegian.

Course code: WEC-001
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 4700,-

Hovedmålet med opplæringen er å gi en innføring i Norsok standard R-003 og R-005 slik at kursdeltakerne blir familisert med - og kan bruke Norsok standard som oppslag i sitt daglige arbeid.

Regelverksreferanse:

Modul O-1.2

Course code: KOL-009
Course type: Classroom course
Duration: 42 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 9800,-

Hensikten med opplæringen er å gi truckførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av truck, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre oppdrag med truck.

Truckfører må imidlertid gjennomføre typeopplæring på den trucken som til enhver tid benyttes i tillegg til sertifisert sikkerhetsopplæring. Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som innbefatter kontroll og bruk av aktuelle trucker.

Bestått praktisk prøve på aktuelle trucker vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck

Modul 1.1 (8 timer) Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Modul 2.2 (14 timer) Truck 

Modul 3.2 (6 timer) Praktisk bruk

Modul 4.2 Bedriftsoppl. - 20 timer Oppl.virksomhet-14 timer

 

The course is only available in Norwegian.

 

Enkle løfteinnretninger. Modul P-2.4

Course code: KOL-013
Course type: Classroom course
Duration: 2 days / 16 hours
Language: Norwegian
Price: Not set

Hensikten med kurset er å gi blivende riggere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr og enkle løfteinnretninger (enkle travers- og søylesvingkraner, håndtaljer, luft- og eltaljer og transportable vinsjer.Opplæringen gir kandidaten god innsikt i prinsippene for fallsikringsutstyrs, enkle løfteinnretningers og transportable vinsjers konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås.

Deltakeren må ha fullført G11 stroppekurs før kursstart.

Opplæringen dekker den nødvendige teoretiske som er nødvendig for å kunne gjennomføre det praktiske riggekurset, Modul O 3.2.

Kurset avsluttes med en teoretisk prøve. 


Kursinnhold
- Fallsikringsutstyr
- Travers- og søyle- svingkraner
- Håndtaljer, luft- og el-taljer
- Transportable vinsjer
- Avsluttende teoretisk prøve

This course is only available in Norwegian.

Course code: WEC-006
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 5660,-

Hovedmålet med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av løfteredskap slik at ulykker ved bruk unngås.

Regelverksreferanse:

Modul 1 - 2.3

Course code: WEC-008
Course type: Classroom course
Duration: Not set
Language: Not set
Price: From NOK 7340,-
Course code: GWO-001
Course type: Classroom course
Duration: 4 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 1900,-

Upon completion of the Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST), delegates will have awareness of the dangers that arise when working in the wind industry and how to control and reduce these dangers.

The course participants will gain the knowledge and skills to handle manual lifting properly and ensure their own safety with proper lifting in accordance with ergonomics.

The aim of this module is to encourage positive manual handling behavior and train delegates ability to perform manual handling tasks in a safe manner in the wind turbine industry / environment.

The course covers the requirements for training of personnel and refresher courses both onshore and offshore wind in accordance with:

 

- Global Wind Organization (GWO)

- Labor Inspection (Regulations)

 

Competence for "Manual handling" must be maintained in accordance with guideline in the GWO standard. It shall be conducted refresher training every 2 years.

Course code: WEC-005
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 4900,-

Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne generelle kunnskaper og ferdigheter som «kompetent person» i periodisk kontroll av ass. fallsikringsutstyr.

Course code: WEC-012
Course type: Classroom course
Duration: 40 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 10910,-

Hovedmålet med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Regelverksreferanse:

Modul 2.7 - 3.7 - 4.7

Course code: GWO-002
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 7920,-

Upon completion of the Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST), delegates will have awareness of the dangers that arise when working in the wind industry and how to control and reduce these dangers.

 

The course covers the requirements for training of personnel and refresher courses both onshore and offshore wind in accordance with:

 

- Global Wind Organization (GWO)

- Labor Inspection (Regulations)

 

Competence for "Working at heights" must be maintained in accordance with. guideline in the GWO standard. It shall be conducted refresher training every 2 years.

Course code: WEC-010
Course type: Classroom course
Duration: 40 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 12170,-

Hovedmålet med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av personløftere, slik at ulykker ved bruk unngås.

Regelverksreferanse:

 

F-2699 Statoil rev.

Course code: GWO-007
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 6990,-

Hensikt: Grunnleggende overlevelsestrening for offshore vindindustri. 

Ved gjennomføring av Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST) vil delegatene ha en bevissthet om farene som oppstår når de arbeider i vind-industrien og hvordan man kontrollerer og reduserer disse farene.

Kursdeltakerne vil få (repetert) kunnskap og ferdigheter til å anerkjenne fordeler og begrensninger knyttet til livreddende utstyr og PVU samt korrekt bruk av dette i forbindelse med offshore vind. 

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskaper/oppfriskning om livreddende utstyr, GMDSS og SAR utstyr, hvordan en kollektivt kan øke sjansen til overlevelse i en nødsituasjon, hvordan entre og forlate vindturbiner, samt evakuering i nødsituasjoner. 

Kurset dekker krav til opplæring av personell og repetisjonskurs både land- og havvind iht:

- Global Wind Organization (GWO)

- Arbeidstilsynet (Forskrifter)


Kompetanse for «Sea Survival» skal vedlikeholdes iht. retningslinje i GWO standarden. Det skal gjennomføres repetisjonskurs hvert 2. år.


This course is only available in Norwegian.

Course code: GWO-005
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 3950,-

Basic first aid for the wind industry.

Upon completion of the Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST), delegates will have awareness of the dangers that arise when working in the wind industry and how to control and reduce these dangers.

The course covers the requirements for training of personnel and refresher courses both onshore and offshore wind in accordance with:

 

- Global Wind Organization (GWO)

 - Labor Inspection (Regulations)

 

Competence for "First Aid" must be maintained in accordance with. guideline in the GWO standard. It shall be conducted refresher training every 2 years.

 

Norwegian only

Course code: GWO-004
Course type: Classroom course
Duration: 4 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 2250,-

Basic Fire Awareness for the wind industry.

Upon completion of the Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST), delegates will have awareness of the dangers that arise when working in the wind industry and how to control and reduce these dangers.

The course covers the requirements for training of personnel and refresher courses both onshore and offshore wind in accordance with:

 

- Global Wind Organization (GWO)

- Labor Inspection (Regulations)

 

Competence for "Fire Awareness" must be maintained in accordance with. guideline in the GWO standard. It shall be conducted refresher training every 2 years.

Norwegian only

Hits per page