Renewables

Course catalogue

hits
4
Course code: MTP-024
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: Norwegian
Price: NOK 500,-

This course provides an introduction to emergency first aid. After completing the course, users will feel secure enough in their knowledge to be able to take action in an accident situation by analyzing the situation and understanding the order in which to do what needs to be done.

 

Course Content

- Introduction

- Lifesaving first aid
- To call for help
- The important survey
- Stroke
- Cardiac Resuscitation
- Heart Disease
- Internal and external bleeding

Course code: TOS-001
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 9800,-

Only in Norwegian

Total Safety AS arrangerer spesialkurs for helsepersonell i offshoreindustrien. Kurset gir en grundig innføring i øyets fysiologi, anatomi og behandlingstiltak ved akutte øyeskader.

 

Kursinnhold

- Øyets normale anatomi

- Undersøkelsesmetoder ved skader og sykdommer i fremre øyeavsnitt

- Kontaktlinse problemer

- Bruddskader i øyehulen

- Bløtdelsskader utenfor/utenpå øyeeplet

- Bløtdelsskader på øyeeplet uten perforasjon

- Perforasjon av øyeeplet uten fremmedlegeme 

- Fremmedlegeme på / inne i øyet

- Øyeskader fremkalt av kjemikalier

- Brannskader i øyeregionen

- Strålingsskader

- Øyeplager ved bruk av dataskjerm

- Øyetrykket

- Førstehjelp ved øyeskader

- Skal pasienten sendes i land?

- Øyemedikamenter

- Aktuelle hjelpemidler

 

Kurset avholdes i Stavanger.

Course code: TOS-002
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Engelsk
Price: From NOK 5200,-

A course in advanced cardiac life support with medication treatment. The course is intended for health care professionals, and it is based on guidelines from the Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).

 

Course Content

Online test , taken before the course starts ( NRR )

-  Practical test in prerequisites in BLS  
-  The use of defibrillator, practical exercises (Lp 12 – 15)
-  Intravenous cannulation
-  Endotracheal intubation
-  Medications used during ACLS
-  Algorithms in ACLS with simulation exercises
-  Evaluation of each student

The curriculum follows guidelines from the Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).

 

Course code: TOS-003
Course type: Classroom course
Duration: 3 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 1750,-

Kurset gir opplæring i hjerte- og lungeredning med godkjent utstyr. Kurset er lagt opp med fokus på praktiske øvelser og tett faglig veiledning.

Kurset avholdes i Stavanger.