Renewables

Course catalogue

hits
12
Course code: KIS-018
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 3075,-

Fallulykker er i dag den nest største årsaken til arbeidsulykker med dødelig utgang, kun overgått av ulykker med motorkjøretøy.

Det kreves opplæring for å bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring iht. arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret. Brukeren av utstyret mangler nødvendig opplæring og kjenner ikke til produsentenes begrensinger av utstyret. Dette kurs gir brukerne grundig opplæring i forskjellige fallsikringssystemer og de begrensinger som produsentene har satt. Dette er virkelig et kurs som flere burde gjennomført.

 

Kursinnhold
- Ulykker som har hendt
- Aktuelle forskrifter
- Fallsikringsseler, dempere, fallblokker, kroker med mer
- Klareringshøyde
- Glidesystemer
- Reguleringslåser
- Redning og evakuering
- Kontroll og vedlikehold
- Sikkerhetsregler for arbeid i høyden

Kurset avholdes i Bergen og Drammen, samt bedriftsinternt over hele landet.

Course code: LBO-001
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 3000,-

The Course is according to the Curriculum from SfS og Guideline 113 from NOG The Course gives a good basic training inn Fall Protection and also includes basic Rescue training.

 

Course Content

- Laws, Regulations og Guidelines for Fall Protection.

- Risk Management

- Fall Energy and Force

- Anchorage

- Fall Protection Equipment

- Suspension Trauma

- Maintenance and Inspection og Fall Protection Equipment

Course code: TOS-001
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 9800,-

Only in Norwegian

Total Safety AS arrangerer spesialkurs for helsepersonell i offshoreindustrien. Kurset gir en grundig innføring i øyets fysiologi, anatomi og behandlingstiltak ved akutte øyeskader.

 

Kursinnhold

- Øyets normale anatomi

- Undersøkelsesmetoder ved skader og sykdommer i fremre øyeavsnitt

- Kontaktlinse problemer

- Bruddskader i øyehulen

- Bløtdelsskader utenfor/utenpå øyeeplet

- Bløtdelsskader på øyeeplet uten perforasjon

- Perforasjon av øyeeplet uten fremmedlegeme 

- Fremmedlegeme på / inne i øyet

- Øyeskader fremkalt av kjemikalier

- Brannskader i øyeregionen

- Strålingsskader

- Øyeplager ved bruk av dataskjerm

- Øyetrykket

- Førstehjelp ved øyeskader

- Skal pasienten sendes i land?

- Øyemedikamenter

- Aktuelle hjelpemidler

 

Kurset avholdes i Stavanger.

Course code: KIS-033
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 2995,-

Varme arbeider innebærer økt brannrisiko. Brannene skyldes ofte menneskelig svikt, mangel på kunnskap og omtanke. Noen av brannene innebærer også tap av arbeidsplasser og av kulturhistoriske bygninger. De som utfører varme arbeider må forstå hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og utføre arbeidet slik at brann ikke oppstår. Derfor har forsikringsselskapene innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider.

Sertifikat for varme arbeider har en gyldighet på 5 år.

Course code: LAN-004
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 4800,-

Kurset vil gi deltagerne kunnskap og praktiske ferdigheter om redning av personell i fallsikringsutstyr og personell som jobber i konstruksjoner, i høyden, tanker, trange rom samt trening i behandling av personer som er skadd i et slikt miljø. Kurset følger samarbeid for sikkerhet sin fagplan.

 

Kursinnhold:

- Lover og regler
- Risikoanalyse av planlagte fallsikringsjobber
- Utstyrskjennskap ( Tripod, tautaljer, fallblokk med vinsj etc)
- Hengetraume
- Belastningslære og farer ved redningsarbeid
- Fallredning (redning av forulykket personell i sele)
- Heising og firing av båre
- Redning fra tanker og trange rom
- Kontroll og vedlikehold av utstyr

Course code: PRO-029
Course type: Classroom course
Duration: 1 day session
Language: Norwegian and English
Price: From NOK 4700,-

Course in personal travel security for international business travel.

 

Norwegian employees are traveling frequently to countries and regions that represent higher risk. This course in personal travel security improves employee competence to plan and implement necessary measures and handling of incidents on travel assignments.

The course is intended for Norwegian companies that expose employees to higher risk related to one or more of the following categories:

 

 • Countries and regions with an increased threat level related to:
   •  - Personal security (terrorism, kidnapping, violent crime etc.)
   •  - Information security (intelligence threat and protection of sensitive information)
 • Countries and regions with an increased risk of natural disasters
  (infection / epidemics, earthquakes etc.)
 • Countries and regions with limited opportunity for local support and reduced infrastructure
  (Ex. limited medical emergency capacity)

 

The course will help to increase personal competence for safeguarding personal security in planning and execution of risk traveling. The course also includes elements for safeguarding information at increased intelligence threat and basic measures for handling sensitive information while traveling.

 

 

 

 

 

 

 

 

Course code: TOS-002
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Engelsk
Price: From NOK 5200,-

A course in advanced cardiac life support with medication treatment. The course is intended for health care professionals, and it is based on guidelines from the Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).

 

Course Content

Online test , taken before the course starts ( NRR )

-  Practical test in prerequisites in BLS  
-  The use of defibrillator, practical exercises (Lp 12 – 15)
-  Intravenous cannulation
-  Endotracheal intubation
-  Medications used during ACLS
-  Algorithms in ACLS with simulation exercises
-  Evaluation of each student

The curriculum follows guidelines from the Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).

 

Course code: LAN-001
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 1900,-

Grunnleggende innføring i fallsikring med evakuering. Opplæring i redning i henhold til Norsk olje og gass retningslinje nr 113, SFS fagplan, fagplan fra samarbeid for sikkerhet samt kravene til opplæring i Arbeidstilsynets forskrift 524. Det er lagt opp til gode praktiske øvelser tilpasset miljøet deltageren arbeider i. Kurset holdes på LRA kurssenter eller hos kunde.

Kursinnhold:

- Lover og regler
- Fallenergi
- Brukerkontroll og Vedlikehold
- Verktøysikring
- Evakueringsutstyr
- Evakuering fra lift
- Avlastningsstropper/Hengetraume
- Horisontale og vertikale sikringssystemer
- Utstyrsbegrensninger
- Bruksanvisninger
- Fallsikringsutstyr
- Forankringsordninger
- Sikker og korrekt bruk
- Fallredning/kameratredning
- Risikovurdering

Course code: LAN-005
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 5500,-

Kurset vil gi deltagerne kunnskap og praktiske ferdigheter om redning av personell i fallsikringsutstyr og personell som jobber i konstruksjoner, i høyden, tanker, trange rom samt trening i behandling av personer som er skadd i et slikt miljø. Kurset følger samarbeid for sikkerhet sin fagplan.

 

Kursinnhold:
- Lover og regler
- Risikoanalyse av planlagte fallsikringsjobber
- Utstyrskjennskap ( Tripod, tautaljer, fallblokk med vinsj etc)
- Hengetraume
- Belastningslære og farer ved redningsarbeid
- Fallredning (redning av forulykket personell i sele)
- Heising og firing av båre
- Redning fra tanker og trange rom
- Kontroll og vedlikehold av utstyr

Course code: KIS-020
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 3170,-

Kurset gir stillasbrukere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk og kontroll av stillas. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene rundt konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stillasbruk unngås.


Kursinnhold
- Hvorfor opplæring
- Ulykker som har hendt
- Kort innføring i lover og forskrifter


- Gjennomgang av stillastyper som:
- Fasadestillas
- Rullestillas
- Håndverkerstillas

 

Kurset avholdes bedriftsinternt over hele landet.

Course code: FS-005
Course type: Classroom course
Duration: 3,5 hrs.
Language: English / Norwegian
Price: From NOK 950,-

A practical course where participants receive specific first aid training in relation to current injuries, learn practical Heart Lung Rescue (CPR) and introduction to Heart start.


The course contains these topics:

● Experience Exchange / Discussion / Reflection

● Consequences of power throughput and arc damage

● Appearance at the scene of injury

● Fall injuries

● Electrical damage

● Arc damage

● Burns

● Heart-Lung Rescue (CPR) theory and practice

● The most common acute diseases

● Stress reactions (reactions when crisis situations occur)

The course meets the authorities' requirements for first aid training. There should be no more than 12 months between each course cf. Section 7 of the FSE and Norwegian First Aid Council.

Course code: TOS-003
Course type: Classroom course
Duration: 3 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 1750,-

Kurset gir opplæring i hjerte- og lungeredning med godkjent utstyr. Kurset er lagt opp med fokus på praktiske øvelser og tett faglig veiledning.

Kurset avholdes i Stavanger.

Hits per page