Renewables
Back to the course catalogue

NORSOK R-003

Course information

Target group:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter NORSOK R-003.

Description:

Hensikt:

Opplæringen gir deltaker en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner. Fokus på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.


Målsettingen med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003 - N2017.


Innhold:

Innhold: • Introduksjon

• Normative og informative referanser

• Termer, definisjoner og forkortelser

• Sikker bruk av løfteutstyr

• Tilleggskrav ved løfting av personell

• Tilleggskrav for ulike løfteinnretninger

• Tilleggskrav for ulike løfteredskap

• Faste festepunkter og midlertidig oppstilte løfteinnretninger

• Roller og ansvar

• Krav til opplæring

• Krav til lokale prosedyrer

• Logistikkplanlegging

• Dokumentasjon og merking

• Håndsignaler

• Vedlikehold

• Sakkyndig virksomhet

• Bruk av risikokartlegging

• Samløft

• Sjekkliste for løfteoperasjoner under marginale værforhold

• Avsluttende prøve

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no