Renewables
Back to the course catalogue

G11: Stropp og anhuker - (Modul 1.1 og 2.3)

Course information

Target group:

Målgruppen for dette kurset er i første rekke personell som skal: - Utøve signalgiver- og anhukerrollen - Gjennomføre opplæringsløp som operatør av løfteinnretninger - Gjennomføre opplæringsløp som rigger - Gjennomføre opplæringsløp som dekksoperatør - Gjennomføre opplæringsløp som boredekksarbeider - Lede/Koordinere løfteoperasjoner og andre relevante logistikkoperasjoner - Være verneombud

Description:

Hovedmål med kurset er å gi personer som skal utøve rollene som signalgiver, anhuker, dekksoperatør, boredekksarbeider, rigger og operatør av løfteinnretning opplæring i vurdering og forståelse av farer samt sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler for ulike typer løfteredskap. Anhuker og signalgiver skal samhandle og kommunisere med operatør av løfteinnretning i enhver løfteoperasjon på en slik måte at uønskede hendelser unngås.

 

Kursinnhold
- Innledning
- Lover, forskrifter og standarder
- Personlig verneutstyr og farlig gods
- Krav til signaldgiver og anhuker
- Planlegge, gjennomføre og evaluere
- Oppbevaring, bruk og kontroll av løfteredskaper
- Sikkerhet for personell
- Kritiske løfteoperasjoner
- Løftetabeller
- Praktisk bruk løfteredskaper
- Evaluering og avsluttende prøve

 

Modul 1.1 (8 timer) Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser 

Modul 2.3 (16 timer) G11- Løfteredskap This course is only available in Norwegian.

Course classes Total hits: 15

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 49 2022-12-05 2022-12-05 09:00 2022-12-07 16:00 Bergen >10 NOK 8000,-
Kis kompetanse AS 51 2022-12-19 2022-12-19 09:00 2022-12-21 16:00 Drammen >10 NOK 8000,-
Kis kompetanse AS 1 2023-01-02 2023-01-02 09:00 2023-01-04 16:00 Drammen >10 NOK 8400,-
Kis kompetanse AS 3 2023-01-16 2023-01-16 09:00 2023-01-18 16:00 Bergen >10 NOK 8400,-
Kis kompetanse AS 4 2023-01-23 2023-01-23 09:00 2023-01-25 16:00 Drammen >10 NOK 8400,-
Kis kompetanse AS 7 2023-02-13 2023-02-13 09:00 2023-02-15 16:00 Drammen >10 NOK 8400,-
Kis kompetanse AS 7 2023-02-13 2023-02-13 09:00 2023-02-15 16:00 Bergen >10 NOK 8400,-
Kis kompetanse AS 10 2023-03-06 2023-03-06 09:00 2023-03-08 16:00 Drammen >10 NOK 8400,-
Kis kompetanse AS 13 2023-03-27 2023-03-27 09:00 2023-03-29 16:00 Drammen >10 NOK 8400,-
Kis kompetanse AS 17 2023-04-24 2023-04-24 09:00 2023-04-26 16:00 Bergen >10 NOK 8400,-
Kis kompetanse AS 21 2023-05-22 2023-05-22 09:00 2023-05-24 16:00 Bergen >10 NOK 8400,-
Kis kompetanse AS 21 2023-05-22 2023-05-22 09:00 2023-05-24 16:00 Drammen >10 NOK 8400,-
Kis kompetanse AS 23 2023-06-05 2023-06-05 09:00 2023-06-07 16:00 Drammen >10 NOK 8400,-
Kis kompetanse AS 26 2023-06-26 2023-06-26 09:00 2023-06-28 16:00 Bergen >10 NOK 8400,-
Kis kompetanse AS 26 2023-06-26 2023-06-26 09:00 2023-06-28 16:00 Drammen >10 NOK 8400,-
Total hits: 15
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no