Oil and Gas

Course catalogue

Category

Course type

Reset
  • Classroom course

Course provider

Reset
  • SG Safety
hits
5
Course code: VTK-004
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 10395,-

Only in Norwegian

Hovedmålet med kurset er å skape gode holdninger, gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner og hindre at liv og helse går tapt.

Kurset går over tre dager og skal gi deltakerne grundig opplæring i gassmåling før entring av lukkede rom.Kursinnhold
- Forskrifter og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i lukkede rom
- Virkemåter og begrensninger for bærbare gassmålere/detektorer
- Hvilke typer sensorer måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser
- Måling før entring og kontinuerlig overvåking av brennbare/helsefarlige gasser og oksygen i arbeidsatmosfæren med bærbare gassmålingsintrument
- Prosedyrer for gassmålingsintrument ved klargjøring, betjening, kalibrering og vedlikehold
- Brann- og eksplosjonsteori
- Tilltaks- og grenseverdier for eksponering
- Risikovurdering av arbeidsatmosfæren før entring
- Handlingsmønster ved uønskede hendelser og stans av arbeidet
- Ulike typer åndedrettsvern - fra filter til trykkluft
- Klargjøring, betjening/bruk og daglig vedlikehold av luftforsynt åndedrettsvern

Course code: VTK-003
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 4725,-

Only in Norwegian

Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp. Kursdeltakerne skal lære å ta vare på egen og andres sikkerhet ved riktig bruk av verneutstyr. Etter fullført kurs kan deltakerne arbeide i H2S-utsatte områder.Kursinnhold
- Farer, kjennetegn og egenskaper ved hydrogensulfid (H2S) og Svoveldikosid (SO2)
- Kilder til H2S og SO2
- Riktig bruk av deteksjonsutstyr
- Symptomer på eksponering
- Redningsteknikker og førstehjelp til personer utsatt for H2S- og SO2-eksponering
- Riktig bruk og vedlikehold av åndedrettsvern: Teori, demonstrasjon og praksis
- Kunnskap om vindretning og evakuering
- Prosedyrer for entring av lukket rom
- Grenseverdier for H2S og SO2

Kurset bygger på følgende regelverk:
- API recommended practice 49 Recommended Practice for Drilling and Well Servicing Operations Involving Hydrogen Sulfide
- Arbeidstilsynets Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for hydrogensulfid
- Forskrift om tiltaks- og grenseverdier best. Nr. 704

Course code: VTK-002
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwergian
Price: From NOK 4725,-

The course is only available in Norwegian.

 

Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.


Kursinnhold
- Målebegreper for gassmåling
- Målemetoder
- Sjekkliste for å kontrollere og klargjøre instrumentet før bruk
- Riktig bruk av gassmålingsinstrumentet
- Instrumentets begrensninger
- Farer ved for lite og for mye oksygen
- Farer ved giftig gass, VOC og brennbare gasser
- Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
- Arbeid i lukket rom
- Dagens eksponeringsbilde for kjemikalier
- Viktigheten av gassdeteksjon og personlig varsling
- Kjennskap til gjeldende regelverk
- Oppgaver og praktiske øvelser


Kurset bygger på følgende lovverk/regelverk:
- Forskrift 703 Utførelse av arbeid
- Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier


Course code: VTK-005
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 3900,-

Only in Norwegian

Hovedformålet med kurset er å skape gode holdninger til bruk av riktig verneutstyr, og forhindre at liv og helse går tapt.


Etter kurset skal deltakerne kunne:
- Kjenne til virkemåte og oppbygningen til ulike typer pusteluftkompressorer og pusteluftsystem
- Kjenne til hvilke bestanddeler sikker pusteluft inneholder
- Bruke åndedrettsvern på en trygg og sikker måte
- Utføre daglig renhold/vedlikehold på hodesett og bæresele
- Kjennskap til forskrift 706, kap. 10 og standardene NS-EN-14593, NS-EN 14594 og EN 12021
- Kjenne til kvalitetssikring av pusteluft, målemetoder og utstyr
- Kjenne til hvilke flasker, seler og hodesett som brukes til pusteluft
- Kjenne til farer og utfordringer ved arbeid i miljøer uten sikker pusteluft, og vite hva han/hun selv kan gjøre for å ivareta egen sikkerhet

Kurset inneholder oppgaver og praktiske øvelser.

Course code: VTK-007
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 4750,-

Kurset skal gi deltakerne opplæring i sikkerhetsbarrierer og tiltak ved fylling av flasker og bruk av gassboosterpumpe. Kurset tar for seg pressluftflasker, nitrogenflasker og andre typer gassflasker.


Kursinnhold:

Høytrykksfylleanleggets tekniske oppbygning

Gassboosterpumpens oppbygning og sikkerhetsbarrierer

Bestanddeler i sikker pusteluft

Luftanalyse

Nitrogen, bruksområder og egenskaper

Hvordan fylle pressluftflasker og gassflasker på en sikker og forsvarlig måte

Bruk av gassboosterpumpe

Service- og kontrollrutiner for pressluftflasker og gassflasker

Merking av pressluftflasker og gassflasker

Skadenivåer på flasker- gjenkjenne de ulike nivåene

Sikkerhetsregler for drift og vedlikehold av fylleanlegg

Sikkerhetstiltak og barrierer som skal hindre overfylling

Praktiske øvelser med bruk av fylleanlegg og gassboosterpumpe

Avsluttende, praktisk prøve

 

Hovedmålet Etter kurset skal deltakerne kunne fylle flasker og betjene bassboosterpumpe på en trygg og forsvarlig måte.

 

Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse, dokumentasjon, kursbevis og lunsj.