Oil and Gas

Course catalogue

Category

Course type

Course provider

Reset
  • IKM Testing AS
hits
7
Course code: IKM-001
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 6400,-

The main objective of the course in pressure testing is to provide each course participant the basic knowledge of the preparation, planning, execution and documentation of pressure testing as a discipline.

 

Focus on safety and proper selection of equipment is essential to prevent accidents and loss of assets.

 

Training will be made according to specific standards. The course will include a theoretical part, practical part and examinations.

 

Course Content

Theoretical part

The main tasks during the course will be:

- Different methods for pressure testing

- Performance of pressure testing

- Work Packages and drawings

- HSE

- Equipment for pressure testing

- Pressure and temperature theory

- Introduction in fittings and thread types

- Flanges, Gaskets and Bolts

- Valves

- Standards, calibration and documentation

 

Practice

The simulated practice test will be performed on a training jig under supervision of an instructor. There will be reviewed work packages for performing virtually work packages which will be out in the field.

Course code: IKM-005
Course type: Classroom course
Duration: 3-4 days (see speci ...
Language: Norwegian
Price: From NOK 12000,-

Kurset er basert på 4 dager og består av klasseromsundervisning og praktiske oppgaver der hydrauliske vri og strekkverktøy samt momentnøkkel blir gjennomgått.

 

Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen med sensor. 

Kursinnhold:
Kurset tar for seg følgende tabeller i EN1591-4:2013:
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 10.

Hovedoppgavene under opplæringen vil være:
- Hva skjer når du tiltrekker bolter og muttere
- Pakninger / tetningsringer – Typer og applikasjoner og installasjon
- Flenstetningspor / overflateruhet
- Rett montering av flensforbindelser
- Smøremiddel på bolter og mutter
- Sikker bolt last verdi for bolten
- Viktigheten av den gjenværende bolt lasten
- Metoder for bolt opptrekking
- Manuelt vri verktøy
- Hydrauliske muttertrekkere
- Hydraulisk strekkverktøy
- Typer flenser
- Rør detaljer
- Prosedyrer og rapportering
- Skjeve forbindelser (ikke parallelle flenser)

Praktiske opplysninger:

Oppmøte adresse kurs; IKM Kurs og kompetansesenter,

Ljosheimvegen 16, N-4051 Sola

Avbestilling
Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes Kunden med full pris. En kunde kan endre på hvem som deltar på kurset til en dag før kursstart uten at kursavgiften økes.
Ved sykdomsfrafall må gyldig legeerklæring fremvises for at kursavgiften skal bortfalle.Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

Tidspunkt
Første kurs dag kl. 09:00, til ca. kl. 15.30. 
påfølgende dager 08:30 til ca. 15:30

Tekniske forespørsler angående kurssenteret

Har du behov for å få svar på tekniske spørsmål rundt våres kurssenter eller kurs tilbud utover det som ligger tilgjengelig på  http://www.trainingportal.no  så vennligst ta kontakt på mail: kurs.ikmtesting@IKM.no eller ring 48 89 45 52 Tor Arne Johannesen

-------------------------------------------------------

 

Course code: IKM-004
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 3500,-

Hensikten med kurset er å repeter grunnleggende kunnskaper og ferdighet, til utførende ansvarlig person som skal demontere, montere og for spenne bolter i henhold til NS EN 1591-4 kapittel 8

Praktisk informasjon:
Re sertifiseringen er basert på 1 dag og består av klasseromsundervisning og praktiske oppgaver
Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen med sensor.
Etter man har bestått teoretisk og praktisk eksamen er man sertifisert for nye 5 år men følgende punkter må i varetas for at det skal vare ut 5 års perioden:
- Sertifisert personell skal ikke ha hatt avbrudd i arbeid med bolte arbeid for en periode på over seks måneder.
- Ved utførelse av arbeid på boltede forbindelser, skal det ikke foreligge noen grunn til å stille spørsmål om den faglige kompetansen til sertifisert personell.

Hvis disse vilkårene ikke oppfylles, skal sertifiseringen trekkes tilbake.
 
Kursinnhold:
Kurset tar for seg følgende tabeller i EN1591-4:2013:
1, 2, 3, 6, 7, 8 og 9.

 

Course code: NOG-143-1
Course type: Classroom course
Duration: 4 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 19500,-

The course is in accordance with the Norwegian oil and gas training curricula - courses in valve technology.  The course is a combination of theory and practical application and concludes with a web-based exam, which takes about 2 hours to complete.


This training will help participants make their daily work with valves simpler and safer.
 
Course Content
- Operate different valve types optimally
- See the difference between the different types of valves
- See if valves are functioning properly
- Test valves
- Perform 1st line maintenance
- Ensure that valves are and remain atmospherically sealed
- Dismantle and install valves on the line

Course code: IKM-001
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: English
Price: From NOK 6400,-

The main objective of the course in pressure testing is to provide each course participant the basic knowledge of the preparation, planning, execution and documentation of pressure testing as a discipline.

 

Focus on safety and proper selection of equipment is essential to prevent accidents and loss of assets.

 

Training will be made according to specific standards. The course will include a theoretical part, practical part and examinations.

 

Course Content

Theoretical part

The main tasks during the course will be:

- Different methods for pressure testing

- Performance of pressure testing

- Work Packages and drawings

- HSE

- Equipment for pressure testing

- Pressure and temperature theory

- Introduction in fittings and thread types

- Flanges, Gaskets and Bolts

- Valves

- Standards, calibration and documentation

 

Practice

The simulated practice test will be performed on a training jig under supervision of an instructor. There will be reviewed work packages for performing virtually work packages which will be out in the field.

Course code: IKM-003
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 2900,-

Only in Norwegian

Målet med kurset er å gi personell grunnleggende kunnskaper om forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av flensmontasje og boltetrekking på Compact flenser.

Kontrollert demontering, montering og tiltrekking av flenser, samt riktig valg av verktøy, pakninger, bolter og smøremidler, er avgjørende for å unngå ulykker, skader og tap av verdier på trykksatte anlegg.

 

Kursinnhold

- Introduksjon 

- Flens- og tetningsring

- Styrende dokumenter

- Verktøygjennomgang

- Demontering av compact flens

- Rengjøring og inspeksjon

- Montering og tiltrekking

- Praktiske oppgaver i verksted

- Avsluttende test

Course code: IKM-002
Course type: Classroom course
Duration: 2 dager
Language: Norsk
Price: From NOK 11000,-

Only in Norwegian 

2 dagers ventilkurs for ventiler med stigende spindel med Ingolf Fra Holmslet, (tidligere Klyde).

 

Målet for kursene er å øke deltagernes ventilforståelse, slik at de får nødvendig kompetanse ved valg av ventiler og forstår betydningen av riktig utstyrte ventiler. Formålet med kursene er å kunne utføre vedlikehold og problemløsning på ventiler under drift, og dermed redusere nede tid i forbindelse med ventilarbeid. Ved riktig valg og bruk av ventiler, er det fullt mulig å redusere ventilrelaterte driftskostnader med 10-40%.

Hits per page