Oil and Gas

Course catalogue

Category

Reset
  • Gassmåling og pusteluft

Course type

Course provider

hits
2
Course code: TS-007
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 13200,-

The course for you that must issue a work certificate according to the Norwegian Labor Authority’s regulations nr 1357 “Regulations for execution of work», and is to be registered as a Gas tester offshore or in ship yard, chemical or petro-chemical plants.

Content:

HES – datasheets and physical/chemical terms.Fire and explosion theory with practical demonstrations.Measuring principle, function and limitations for: sensors for flammable gas, oxygen and hazardous substances.Regulations and guidelines.Operation and use of gas measuring instruments.Quality control of equipment and personnel.LRA (low radioactive deposition)Measuring methods benzene.Dangers of static electricityZone classificationGas freeing and cleaning methodsDangers of H2S and benzene exposurePreparations for safe entry and correct use of protective equipment.Work permits and safe job analysis (WP/SJA)Group tasks: Develop plan for nitrogen purging, valve and blinding plan according to procedure for preparations before and after maintenance. Gas freeing: Practical group task in our mobile course container (miniature process facility).Practical and written exam

 

Course code: TS-006
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9250,-

Repetisjonskurs for deg som skal signere for arbeid og entring iht Forskrift nr.1357 ”Forskrift om utførelse av arbeid” og som skal registreres som sertifikatutsteder offshore eller på verft, kjemisk og petrokjemisk industri iht. krav fra Direktoratet for arbeidstilsynet (krever repetisjon ila 5 år).

 

Kursinnhold

- Brann- og eksplosjonsteori. Eksplosjonsområder. Klassifisering av brannfarlig vare. Tennkilder. Gruppeoppgave med gjennomgang og demonstrasjoner

- Gjennomgang av forskrifter. Gruppeoppgave med gjennomgang

- Klargjøring før vedlikehold av HCførende systemer

- Rengjøringsmetoder og måleplaner

- Områdeklarering med Arbeidstillatelse

- Klargjøring før bruk og betjening av instrumenter

 

Deles i 3 grupper som hver har praktiske øvelser med instrumenter for:

- Brennbare gasser

- Oksygen

- Helseskadelige stoffer

- Radioaktivitet

- Gassmålinger og LRA-målinger. Deltakerne gjennomfører div målinger og diskuterer problemstillinger og akseptable løsninger

- Statisk elektrisitet som tennkilde. Farer og forholdsregler

- Gassfriing av system/tanker med vann, damp og nøytralgass N2

- Praktisk og skriftlig sluttest