Oil and Gas
Back to the course catalogue

Repetisjon Sertifikatutsteder (Gassmåling)

Course information

Target group:

Repetisjonskurs for deg som skal signere for arbeid og entring iht Forskrift nr.1357 ”Forskrift om utførelse av arbeid” og som skal registreres som sertifikatutsteder offshore eller på verft, kjemisk og petrokjemisk industri iht. krav fra Direktoratet for arbeidstilsynet.

Description:

Repetisjonskurs for deg som skal signere for arbeid og entring iht Forskrift nr.1357 ”Forskrift om utførelse av arbeid” og som skal registreres som sertifikatutsteder offshore eller på verft, kjemisk og petrokjemisk industri iht. krav fra Direktoratet for arbeidstilsynet (krever repetisjon ila 5 år).

 

Kursinnhold

- Brann- og eksplosjonsteori. Eksplosjonsområder. Klassifisering av brannfarlig vare. Tennkilder. Gruppeoppgave med gjennomgang og demonstrasjoner

- Gjennomgang av forskrifter. Gruppeoppgave med gjennomgang

- Klargjøring før vedlikehold av HCførende systemer

- Rengjøringsmetoder og måleplaner

- Områdeklarering med Arbeidstillatelse

- Klargjøring før bruk og betjening av instrumenter

 

Deles i 3 grupper som hver har praktiske øvelser med instrumenter for:

- Brennbare gasser

- Oksygen

- Helseskadelige stoffer

- Radioaktivitet

- Gassmålinger og LRA-målinger. Deltakerne gjennomfører div målinger og diskuterer problemstillinger og akseptable løsninger

- Statisk elektrisitet som tennkilde. Farer og forholdsregler

- Gassfriing av system/tanker med vann, damp og nøytralgass N2

- Praktisk og skriftlig sluttest

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no

Other relevant courses