Oil and Gas
Back to the course catalogue

Fallsikring - norsk versjon

Course information

Target group:

Alle som jobber i høyden.

Description:

Fallsikringskurs er et grunnleggende kurs for alle som jobber i høyden.

I kurset gis det en oversikt over lover og regler som er knyttet til fallsikring. Det snakkes også om passivt og aktivt fallsikringsutstyr og om førstehjelp ved fall. Etter gjennomføring av kurset vil du ha et klarere bilde av hva fallsikring er, og forstå viktigheten av å praktisere det på en riktig og trygg måte i henhold til gjeldende forskrifter.

 

Kursinnhold

- Lover og regler

- Aktiv og passiv fallsikringsutstyr

- Førstehjelp

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses