Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnleggende kurs om gassmåling

Course information

Target group:

Brukere som av og til trenger varslings- og/eller måleinstrumenter, men som ikke bruker utstyret til daglig.

Description:

Kurset gir en introduksjon i forståelsen av gass i utsatte arbeidssituasjoner. Det beskriver reelle farer og forteller om de mest vanlige gassene. Kurset gir kunnskap om hvordan man kan best beskytte seg selv og andre ved bruk av riktig utstyr, og gir forståelse og kunnskap rundt faremomenter ved arbeid i gassutsatte områder. Brukerne skal kjenne til muligheter og begrensninger ved gassmålingsutstyr i relevante situasjoner.

 

Innhold
- Introduksjon
- Relevante begreper
- Luft og lukket rom
- Oksygenmåling
- Eksplosive gasser
- Giftige gasser
- Avslutning

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.