Oil and Gas
Back to the course catalogue

HMS Grunnkurs

Course information

Target group:

Verneombud, førstelinjes arbeidsledere og medlemmer i AMU.

Description:

Obligatorisk arbeidsmiljøopplæring for verneombud og tillitsvalgte gjennomført som e-læring. E-læringen skal kombineres med en samlingsdel som gjennomføres bedriftsinternt eller i regi av ekstern virksomhet.

Kurset gir grunnleggende arbeidsmiljøopplæring i tråd med hovedavtalen mellom LO og NHO.


Kursinnhold

E-læring

Du blir tatt med på en reise i bedriften HelMax Systemer AS sin arbeidshverdag og møter ansatte i ulike situasjoner og utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Film og interaktive øvelser gjør kurset lærerikt og engasjerende. 

Det er lagt inn innledende tester til hver av modulene slik at du kan konsentrere deg om de temaene du ikke har nok kunnskap om.

 

Klasseromsundervisning

Den bedriftsinterne samlingen kan utføres og organiseres av bedriften selv eller i samarbeid med Mintra/Norsk Industri. Hvis Mintra/Norsk Industri skal gjennomføre samlingen, kreves det minimum 10 påmeldte.

Hvis bedriften selv ønsker å gjennomføre en samling som relaterer innholdet til bedriftens egne rutiner og forhold, vil Mintra bistå med dokumenter og informasjon som beskriver aktivitetene i forbindelse med samlingen.

Ta kontakt for å finne egnet gjennomføringsmodell!

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.