Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til tetninger og pakninger

Course information

Target group:

Alt personell som arbeider med tetninger og pakninger

Description:

Hensikten med kurset er å vise hensikt og virkemåte til tetninger og pakninger.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Funksjon og hensikt med pakninger
- De viktigste pakningstypene
- Vurderinger i forbindelse med valg av pakning
- Vurderinger i forbindelse med monterer en pakning
- Funksjon og hensikt med mekaniske tetninger
- De  viktigste komponentene i en mekanisk tetning
- De viktigste typer mekaniske tetninger
- Vanlige årsaker til svikt i mekaniske tetninger
- Hvordan montere en mekanisk tetning
- Ulike typer gasstetninger
- Hensikt og funksjon til pakkboks
- Ulike typer pakkbokstetning
- Vurderinger ved valg av pakkbokstetning

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.  

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.