Oil and Gas
Back to the course catalogue

Olje og gass prosess-systemer

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en innføring i prosess-systemene som er knyttet til olje- og gassproduksjon. Kurset består av tre moduler; «Introduksjon til behandling av olje», «Introduksjon til gasskompresjon og hydratdannelse» og «Introduksjon til hjelpesystemer».

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Teorien bak separasjonsprosessen i olje- og gassindustrien
- De vanligste separatortypene
- Kravene for en testseparator og hvordan de brukes til å overvåke produksjon fra hver enkelt brønn
- Plassering og hensikt med de viktigste pumpene
- Gasskompresjonsprosessen
- De ulike metodene for kjemisk injeksjon for å forebygge hydratdannelse (i gasseksport)
- De ulike hjelpesystemer i bruk i olje- og gassindustrien
- Pumper for sjøvann og rensesystemet
- Hensikten med kjølesystemer og varmevekslere
- Drikkevannssystemet
- Systemene for lagring av diesel for bunkring, lagring og distribusjon

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.