Oil and Gas
Back to the course catalogue

Identifisere potensielle farer (HAZID)

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gjøre brukerne i stand til å identifisere potensielle farer raskt og effektivt slik at de kan utføre sine oppgaver så sikkert som mulig.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Formålet med en HAZID
- Gi eksempler på vanlige faremomenter og områder relevant for bransjen
- Identifisere potensielle farer effektivt
- Vite forskjellen på yrkesrisiko og storulykkerisiko
- Beskriv farene som menneskelige handlinger representerer
- Betydningen av ALARP (As Low As Reasonably Practicable) i forbindelse med risikoreduksjon
- Gi eksempler kompenserende tiltak og hvordan disse systematisk brukes for å redusere risiko
- Hensikten med en risikoanalyse og hvordan den kan brukes til å identifisere og redusere potensielle farer
- Gi eksempler på storulykkerisiko og hvordan disse inntreffer


Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.