Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sertifikatutsteder gassmåling

Course information

Target group:

Not set

Description:

Sertifisering Gassmåling for arbeid i tanker iht Forskrift 703 Utførelse av arbeid og Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier. Kurset gjennomføres med skarpe øvelser i vårt mobile prosessanlegg.

Det er ikke lenger spesifikke krav til kursvarighet for å oppnå kompetansen som skal til for å være kontrollør ("Sertifikatutsteder"). Vi har derfor fra 2016 tilpasset kurset og redusert til 3 dager uten at dette forringer kursinnholdet.

Sertifisering for arbeid i tanker iht Forskrift 703 Utførelse av arbeid og Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier.

Innhold

 • HMS-datablad og fysiske og kjemiske begrep
 • Brann-og eksplosjonsteori med praktiske demonstrasjoner
 • Måleprinsipp, virkemåte og begrensninger for: sensorer for brennbare gasser, oksygen og helsefarlige stoff
 • Forskrifter og veiledninger
 • Betjening og bruk av gassmåleinstrumenter
 • Kvalitetssikring av gassmåleutstyr og personell
 • Målemetodikk for Benzen
 • Farer ved statisk elektrisitet
 • Gassfriing av system/tanker med vann, damp og nøytralgass N2
 • Farer ved H2S eksponering
 • Forberedelser for sikker entring og riktig bruk av verneutstyr
 • Arbeidstillatelser og Sikker jobbanalyse (AT/SJA)
 • Risikovurdering

 Av gruppeoppgaver nevnes:

Bruke spylingsplan for N2, avstengingsplan og utblindingsplan iht prosedyre for klargjøring før og etter vedlikehold.

Gassfriing:
Praktiske oppgaver og gassmålinger i vårt mobile prosessanlegg iht planer fra grupeoppgaven over (AT, SJA, før jobb samtale osv)

Studieform og avsluttende prøve


 

Praktisk og skriftlig sluttest

 

 

I tillegg til de datofestede kursa kan kurs også kjøres på forepørsel! 

 

Course classes Total hits: 2

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Technical Support AS 22 2018-05-21 2018-05-28 09:00 2018-05-30 16:00 Stavanger >10 NOK 13200,-
Technical Support AS 24 2018-05-28 2018-06-11 09:00 2018-06-13 16:00 Porsgrunn >10 NOK 13200,-
Total hits: 2

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.