Oil and Gas
Back to the course catalogue

Ship Security Officer-kurs (SSO)

Course information

Target group:

1)Port Facility Security Officer - PFSO 2)Company Security Officer - CSO 3)Ship Security Offiser - SSO

Description:

This course is available in Norwegian only.

Kurs for personell som skal tjenestegjøre som SSO om bord på skip eller flyttbare innrettninger. Etter 1/7-09 må personell inneha "Certificate of proficiency". Dette er et sertifikat som utstedes etter gjennomført og bestått kurs. ISPS er IMOs internasjonale kode for sikkerhet og terrorberedskap på skip og i havneterminaler. 

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no