Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO50)

Course information

Target group:

Alle sjøfolk.

Description:

Only in Norwegian

Kurset gir deltakerne kompetanse til å:

- Overleve til sjøs i tilfeller der skipet må forlates (tabell VI/1-1)
- Minimalisere risikoen for brann og opprettholde beredskap for å håndtere nødsituasjoner som involverer brann. Bekjempe og slokke branner (tabell VI/1-2)
- Handle omgående ved kjennskap til en ulykke eller annen medisinsk nødsituasjon (tabell VI/1-3).
- Følge nødprosedyrer. Ta forholdsregler for å hindre forurensning av det marine miljøet. Følge trygge arbeidsrutiner. Forstå ordrer og bli forstått i relasjon til plikter om bord på skip. Bidra til gode menneskelige relasjoner om bord på skip (tabell VI/1-4)

 

Kursinnhold

Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle sjøfolk i henhold til STCW konvensjonen og består av 4 deler:
- Personlige redningsteknikker (tabell A-VI/1-1)
- Forebyggende brannvern og brannslokking (tabell A-VI/1-2)
- Grunnleggende førstehjelp (tabell A-VI/1-3) 
- Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø (tabell A-VI/1-4)

Course classes Total hits: 13

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
NosefoBergen 27 2024-07-03 2024-07-03 08:30 2024-07-05 17:15 NOSEFO Bergen NOK 16995,-
NosefoBergen 29 2024-07-17 2024-07-17 08:30 2024-07-19 17:15 NOSEFO Bergen NOK 16500,-
NosefoBergen 31 2024-07-31 2024-07-31 08:30 2024-08-02 17:15 NOSEFO Bergen NOK 16500,-
NosefoBergen 33 2024-08-14 2024-08-14 08:30 2024-08-16 17:15 NOSEFO Bergen NOK 16500,-
NosefoBergen 35 2024-08-28 2024-08-28 08:30 2024-08-30 17:15 NOSEFO Bergen NOK 16500,-
NosefoBergen 37 2024-09-11 2024-09-11 08:30 2024-09-13 17:15 NOSEFO Bergen NOK 16500,-
NosefoBergen 39 2024-09-25 2024-09-25 08:30 2024-09-27 17:15 NOSEFO Bergen NOK 16500,-
NosefoBergen 41 2024-10-09 2024-10-09 08:30 2024-10-11 17:15 NOSEFO Bergen NOK 16500,-
NosefoBergen 43 2024-10-23 2024-10-23 08:30 2024-10-25 17:15 NOSEFO Bergen NOK 16500,-
NosefoBergen 45 2024-11-06 2024-11-06 08:30 2024-11-08 17:15 NOSEFO Bergen NOK 16500,-
NosefoBergen 47 2024-11-20 2024-11-20 08:30 2024-11-22 17:15 NOSEFO Bergen NOK 16500,-
NosefoBergen 49 2024-12-04 2024-12-04 08:30 2024-12-06 17:15 NOSEFO Bergen NOK 16500,-
NosefoBergen 51 2024-12-18 2024-12-18 08:30 2024-12-20 17:15 NOSEFO Bergen NOK 16500,-
Total hits: 13
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no