Oil and Gas
Back to the course catalogue

Fallende gjenstander - Forebygging

Course information

Target group:

Alle som jobber i industrien med risiko for fallende gjenstander.

Description:

Kurset omhandler hvordan beste praksis, dine holdninger, adferd og kunnskap kan forebygge fallende gjenstander og øke din egen og dine kollegaers sikkerhet.

Innholdet samsvarer med Samarbeid for Sikkerhet sin håndbok; Beste praksis - Forebygging av fallende gjenstander. Dette kurset er utviklet av samme personell som også utviklet samarbeid for sikkerhet sin håndbok, Forebygging av fallende gjenstander, i regi av Equinor, en gruppe med flere 10 års erfaring innen forebygging, identifisering og kontrollering av fallende gjenstander i olje og gass industrien.


Kursinnhold
- Sikringsmidler
- Sikring av verktøy
- Sikring av utstyr
- Inspeksjon, observasjon og etterkontroll


Kontakt BLH-DOM Safety Solutions AS for mer informasjon:
Tlf: 51 81 40 00
E-post: post@blh-dom.com

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no