Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikring i forsyningskjeden

Course information

Target group:

Not set

Description:

Sikring handler om å avdekke, forsinke og helst avverge kriminelle handlinger. Målet med kurset er å gi en innføring gode sikringsrutiner og hvilke trusler vi må beskytte oss mot i forsyningskjeden. Kurset omtaler både Norsk Olje og Gass retningslinje 091 ”Sikring av forsyninger og materiell i forsyningskjeden” og ISPS- regelverket.

Målgruppe for kurset er alle som jobber med forsyninger og materiell til den norske oljeindustrien. Dette er personell både på land, i lufta og til sjøs.

Kurset består av følgende leksjoner:

- Aktørene i forsyningskjeden
- Sikring – angår det meg?
- Organisering av sikringsarbeidet
- Fra normalt til økt trusselnivå
- Norsk Olje og Gass plomberingsrutiner
- Norsk Olje og Gass sikringsavtaler

Pris for Norsk Olje og Gass medlemsbedrifter: 75,-

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.