Oil and Gas
Back to the course catalogue

HLO grunnkurs

Course information

Target group:

Helidekkmannskap.

Description:

Kursets hensikt er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om: helikopter operasjoner - både normale- og nødoperasjoner på helidekk, sikkerhetsrutiner, forebygging av ulykker. I tillegg gis det opplæring i det relevante verne-, brann- og redningsutstyret som finnes på et helidekk.

 

Kursinnhold

- Lover og bestemmelser

- Værrapportering, kommunikasjon og rutiner

- Helidekk bestemmelser og retningslinjer

- Farlig last

- Flydrivstoff

- Helidekkbesetningens ansvar ved nødssituasjoner og unormale hendelser

- Helidekkbesetningens ansvar og gjøremål ved normale hendelser

- Menneskelige faktorer

- Helikopter typene

- Brannteori

- Ulike slukkemidler og anvendelse av disse

- Brannpraksis på sikkerhetssenter/skole

 

Kurset er gyldig i 24 måneder.

Course classes Total hits: 13

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Nosefo 24 2018-06-10 2018-06-11 2018-06-14 Tau NOK 20500,-
Nosefo 24 2018-06-11 2018-06-12 2018-06-15 Bergen NOK 20500,-
Nosefo 26 2018-06-24 2018-06-25 2018-06-28 Tau NOK 20500,-
Nosefo 26 2018-06-25 2018-06-26 2018-06-29 Bergen NOK 20500,-
Nosefo 28 2018-07-08 2018-07-09 2018-07-12 Tau NOK 20500,-
Nosefo 34 2018-08-19 2018-08-20 2018-08-23 Tau NOK 20500,-
Nosefo 35 2018-08-27 2018-08-28 2018-08-31 Bergen NOK 20500,-
Falck Nutec AS 36 2018-09-01 2018-09-04 2018-09-07 Falck Nutec Bergen NOK 21500,-
Nosefo 38 2018-09-16 2018-09-17 2018-09-20 Tau NOK 20500,-
Nosefo 42 2018-10-14 2018-10-15 2018-10-18 Tau NOK 20500,-
Falck Nutec AS 44 2018-10-27 2018-10-30 2018-11-02 Falck Nutec Bergen NOK 21500,-
Nosefo 46 2018-11-11 2018-11-12 2018-11-15 Tau NOK 20500,-
Nosefo 50 2018-12-09 2018-12-10 2018-12-13 Tau NOK 20500,-
Total hits: 13
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.