Back to the course catalogue

HLO grunnkurs

Course information

Target group:

Helidekkmannskap.

Description:

Kursets hensikt er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om: helikopter operasjoner - både normale- og nødoperasjoner på helidekk, sikkerhetsrutiner, forebygging av ulykker. I tillegg gis det opplæring i det relevante verne-, brann- og redningsutstyret som finnes på et helidekk.

 

Kursinnhold

- Lover og bestemmelser

- Værrapportering, kommunikasjon og rutiner

- Helidekk bestemmelser og retningslinjer

- Farlig last

- Flydrivstoff

- Helidekkbesetningens ansvar ved nødssituasjoner og unormale hendelser

- Helidekkbesetningens ansvar og gjøremål ved normale hendelser

- Menneskelige faktorer

- Helikopter typene

- Brannteori

- Ulike slukkemidler og anvendelse av disse

- Brannpraksis på sikkerhetssenter/skole

 

Kurset er gyldig i 24 måneder.

Course classes Total hits: 5

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Nosefo 45 2016-11-06 2016-11-07 2016-11-10 Tau NOK 20500,-
Nosefo 46 2016-11-14 2016-11-15 2016-11-18 Bergen NOK 20500,-
Sots 48 2016-11-21 2016-11-28 2016-12-02 Stavanger NOK 18900,-
Nosefo 49 2016-12-04 2016-12-05 2016-12-08 Tau NOK 20500,-
Sots 50 2016-12-05 2016-12-12 2016-12-17 Stavanger NOK 18900,-
Total hits: 5

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.