Oil and Gas
Back to the course catalogue

Førstehjelp grunnkurs

Course information

Target group:

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i den totale førstehjelpsberedskapen og omfatter følgende: Medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner og førstehjelpere og MOB-mannskap på beredskapsfartøy.

Description:

Kurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelpsemner med klar vekt på å øve opp praktiske ferdigheter. Ved fullført kurs skal kursdeltakeren kunne utføre livreddende førstehjelp og kunne assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

 

Kursinnhold

- Beredskap/organisering

- Generell førstehjelp

- Pasientundersøkelse

- Bevisstløshet

- Blødning og traumatisk amputasjon

- Bukskader

- Sirkulasjonssvikt

- Hodeskader

- Rygg- og nakkeskade

- Brann- og etseskader, inkl. elektrisitet og stråling

- Brudd

- Blodtrykksmåling

- Brystsmerter (hjertesykdom)

- Pustevansker og kramper

- Livløshet – Hjerte Lunge Redning

- Assistanse av sykepleier ved administrasjon av infusjon

- Generell nedkjøling (hypotermi)

- Mentale reaksjoner og stressmestring (ved ulykker og katastrofer)

- Skadested med flere skadde – Triage på skadested

- Brystskader

 

Kurset er gyldig i 24 måneder.

Course classes Total hits: 17

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Falck Nutec AS 29 2018-07-13 2018-07-16 2018-07-20 4Safety Haugesund NOK 8490,-
Nosefo 33 2018-08-12 2018-08-13 2018-08-17 Bergen NOK 11500,-
Nosefo 34 2018-08-23 2018-08-24 2018-08-24 Tau NOK 11500,-
Falck Nutec AS 35 2018-08-24 2018-08-27 2018-08-31 Falck Nutec Bergen NOK 12430,-
Falck Nutec AS 35 2018-08-24 2018-08-27 2018-08-31 Falck Nutec Kristiansand NOK 12430,-
Falck Nutec AS 35 2018-08-24 2018-08-27 2018-08-31 4Safety Haugesund NOK 8490,-
Falck Nutec AS 35 2018-08-24 2018-08-27 2018-08-31 Falck Nutec Stavanger - Buøy NOK 12430,-
Nosefo 39 2018-09-23 2018-09-24 2018-09-28 Bergen NOK 11500,-
Falck Nutec AS 39 2018-09-21 2018-09-24 2018-09-28 Falck Nutec Oslo NOK 12100,-
Falck Nutec AS 40 2018-09-28 2018-10-01 2018-10-05 Falck Nutec Trondheim NOK 12100,-
Falck Nutec AS 41 2018-10-05 2018-10-08 2018-10-12 4Safety Haugesund NOK 8490,-
Nosefo 44 2018-10-28 2018-10-29 2018-11-02 Bergen NOK 11500,-
Falck Nutec AS 44 2018-10-26 2018-10-29 2018-11-02 Falck Nutec Kristiansand NOK 12430,-
Falck Nutec AS 44 2018-10-26 2018-10-29 2018-11-02 Falck Nutec Stavanger - Buøy NOK 12430,-
Falck Nutec AS 48 2018-11-23 2018-11-26 2018-11-30 Falck Nutec Bergen NOK 12430,-
Nosefo 49 2018-12-02 2018-12-03 2018-12-07 Bergen NOK 11500,-
Falck Nutec AS 50 2018-12-07 2018-12-10 2018-12-14 4Safety Haugesund NOK 8490,-
Total hits: 17
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.