Oil and Gas
Back to the course catalogue

Førstehjelp grunnkurs

Course information

Target group:

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i den totale førstehjelpsberedskapen og omfatter følgende: Medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner og førstehjelpere og MOB-mannskap på beredskapsfartøy.

Description:

Kurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelpsemner med klar vekt på å øve opp praktiske ferdigheter. Ved fullført kurs skal kursdeltakeren kunne utføre livreddende førstehjelp og kunne assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

 

Kursinnhold

- Beredskap/organisering

- Generell førstehjelp

- Pasientundersøkelse

- Bevisstløshet

- Blødning og traumatisk amputasjon

- Bukskader

- Sirkulasjonssvikt

- Hodeskader

- Rygg- og nakkeskade

- Brann- og etseskader, inkl. elektrisitet og stråling

- Brudd

- Blodtrykksmåling

- Brystsmerter (hjertesykdom)

- Pustevansker og kramper

- Livløshet – Hjerte Lunge Redning

- Assistanse av sykepleier ved administrasjon av infusjon

- Generell nedkjøling (hypotermi)

- Mentale reaksjoner og stressmestring (ved ulykker og katastrofer)

- Skadested med flere skadde – Triage på skadested

- Brystskader

 

Kurset er gyldig i 24 måneder.

Course classes Total hits: 4

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Sots 11 2018-03-12 2018-03-12 2018-03-16 Stavanger NOK 7800,-
Sots 15 2018-04-09 2018-04-09 2018-04-13 Stavanger NOK 7800,-
Sots 17 2018-04-23 2018-04-23 2018-04-27 Stavanger NOK 7800,-
Sots 23 2018-06-04 2018-06-04 2018-06-08 Stavanger NOK 7800,-
Total hits: 4

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.