Oil and Gas
Back to the course catalogue

HSE for New Employees - engelsk versjon

Course information

Target group:

Ansatte på alle nivå i privat og statlig sektor. Personer med begrensede kunnskaper innenfor HMS. Kurset passer godt for bedriftsintern gjennomføring.

Description:

Introduksjonskurset i HMS er laget slik at deltakerne skal få den første nødvendige kompetansen til å ivareta HMS- utfordringene i sitt daglige arbeid. Dette skjer blant annet gjennom bevisstgjøring av hva som er verdifullt og derfor bør prioriteres.

Kurset retter også oppmerksomheten mot de viktigste rammene som regulerer HMS-arbeidet.

Kurset er laget spesielt med tanke på å skape interesse og motivasjon for å jobbe med HMS på arbeidsplassene.

 

Kursinnhold

-Bry deg! - om å ta vare på hverandre

-Regler og rammebetingelser - lover, forskrifter og regler

-Den utfordrende hverdagen – hvordan jobbe uten at det går galt 

 

Deltakerne skal

-Bli motivert for å jobbe med HMS på arbeidsplassen

-Forstå forholdet mellom et godt HMS- arbeid og forebygging av tap av viktige verdier som liv, helse og en natur i balanse

-Få innføring i de viktigste styringselementene i HMS-arbeidet 

-Få gode råd for hvordan de kan jobbe trygt og sikkert under tidspress og stress-situasjoner 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.