Oil and Gas
Back to the course catalogue

Miljøbevissthet (Internasjonal)

Course information

Target group:

Alt personnel

Description:

Kurset skal bevisstgjøre brukeren om olje- og gassindustriens påvirkning på miljøet og vise hvilke tiltak som kan redusere miljøskadene.

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:

- De viktigste miljøspørsmålene som påvirker olje- og gassindustrien

- Viktigheten av å være et miljøbevisst selskap

- Forklare selskapets forpliktelse når det gjelder å håndtere miljøspørsmål

- Rollen til ISO 14001

- Rollen til “Department of Energy and Climate Change (DECC)”  

- Hva som menes med miljøaspekter og påvirkninger

- Vite hvilke aktiviteter som kan bidra til atmosfærisk forurensning

- Vite hvilke aktiviteter som kan bidra til vannforurensning

- Identifisere typiske utslippskilder

- Beskrive miljøeffekter av et kjemikalieutslipp

- Kilder til havbunnsforstyrrelser fra olje og gassvirksomhet og hvilke konsekvenser av dette kan medføre

- Støykilder fra olje- og gassvirksomhet og hvilke konsekvenser dette kan medføre

- Identifisere aktiviteter som kan generere avfall

- Vite hvordan virkningen på miljøet kan minimeres

- Vite alle har en rolle å spille i å beskytte miljøet

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.